จ.อุบลฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้คำแนะนำด้านผลผลิตทางการเกษตร ครบวงจร และรวดเร็ว - ไทยเสรีนิวส์
จ.อุบลฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้คำแนะนำด้านผลผลิตทางการเกษตร ครบวงจร และรวดเร็ว

จ.อุบลฯ จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้คำแนะนำด้านผลผลิตทางการเกษตร ครบวงจร และรวดเร็ว

 

วันที่ 17 มี.ค.64 ที่บริเวณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกหน่วยคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านการผลิตทางการเกษตร ได้ครบวงจร และรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรการให้สามารถทำการผลิตการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

ภายในงานมีการสาธิต การฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และการจำหน่าย และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดอุบลราชธานี

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000