จากกรุงเทพสู่ แดนตะวันออก - ไทยเสรีนิวส์
จากกรุงเทพสู่ แดนตะวันออก

จากกรุงเทพสู่ แดนตะวันออก

 

2 วัน จันทร์ และอังคาร กับกิจกรรมบรรยายเรื่อง “พืชเศรษฐกิจกัญชากัญชงกระท่อม” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่การเดินทางไปภาคตะวันออกเดินหน้า “โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 นิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร Agroindustry” และการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (ศูนย์AIC-Agritech and Innovation Center) 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก รวมทั้งติดตามงานของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์เกษตรฯ” ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000