ผักปลอดสารบ้านดงทรายทอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ขยายตลาดสู่ห้างใหญ่ (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ผักปลอดสารบ้านดงทรายทอง สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ขยายตลาดสู่ห้างใหญ่ (มีคลิป)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงทรายทอง อำเภอเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักปลอดสารที่กำลังขยายตลาดสู่ห้างใหญ่ แต่ปัจจุบันกำลังประสบเงินทุนดอกเบี้ยต่ำและแหล่งน้ำไม่เพียงพอ

 

ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามดูงานตามแผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยมีนางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นายสุนทร มีสิงห์ เกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นางสาวจารุณี พิมเพ็ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักบ้านดงทรายทอง กล่าวว่า ปลูกผักมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ โดยการกู้ยืมเงิน ธกส.แต่เกิดปัญหาผักล้นตลาด ราคาตกต่ำ ต้องนำผักไปขายในพื้นที่อื่นที่ที่ไม่ใช่ตลาดภายในจังหวัด  จึงเกิดความคิดว่าทำไมไม่สามารถส่งผักให้กับตลาดภายในจังหวัดได้ เช่น ส่งร้านวีทีแหนมเนืองและตลาดภายในจังหวัด จึงเริ่มปรับเปลี่ยนมองหาตลาด โดยไปติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อขอเอาสินค้าผักปลอดภัยไปจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการรู้จัก และประชาชนที่เข้าร่วมงานรับทราบ เข้าร่วมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาหรือการจัดเวทีต่าง ๆ จนเกิดเครือข่ายและมีการเชื่อมโยงตลาด ปัจจุบันจึงได้ผลิตผักส่งขายที่ตลาดเมืองทอง ฟาร์มสเตชั่น และขายส่งให้แม่ค้าที่มารับซื้อจากจังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบันทางกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน มีพื้นที่ปลูกผัก 200 ไร่ มีสมาชิกได้ใบรับรอง GAP จำนวน 14 ราย ปริมาณการผลิตในรูปพืชสด สลัดหอม 500-1,500 กิโลกรัมต่อวัน กรีนโอ๊ด เรดโอ๊ค ฟินเล่ คอส ชนิดละ 50 กิโลกรัมต่อวัน แมงลัก โหระพา กระเพรา ชนิดละ 100 กิโลกรัมต่อวัน ผักบุ้งและผักกาดขาว ชนิดละ 500 กิโลกรัมต่อวัน มูลค่าสินค้าที่จำหน่ายได้ ณ ปัจจุบัน 50,000 บาทต่อสัปดาห์ แต่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ถ้าหักค่าใช้จ่ายและต้นทุนจะเหลือกำไร 10 บาทต่อกิโลกรัม สถานที่จำหน่าย ฟาร์มสเตชั่น ตลาดเมืองทอง ร้านดอยคำและแม่ค้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เครือข่ายผลิตผักปลอดภัย มีเครือข่ายกำลังเชื่อมกลุ่มผู้ปลูกผัก ตำบลนาดี สร้างรายได้ให้เกษตรกร 50,000 – 200,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน

นางสาวจารุณี กล่าวอีกว่า ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นาดี โครงการ XYZ เงินกู้ จำนวน 2,000,000 บาท ออกบู๊ทจำหน่ายสินค้า ผักสดและสลัดโรลที่บิ๊กซีนาดีและงานอำเภอเคลื่อนที่ของจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อออกใบรับรอง GAP จำนวน 12 ราย ฟาร์มสเตชั่นรับซื้อผลผลิตของกลุ่ม (ผักสลัด) จำนวน 500 กิโลกรัมต่อวัน สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง สนับสนุนการให้ความรู้ในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน การวางแผนการผลิต การตลาด และ GAP

ส่วนแผนการดำเนินงานในอนาคต ทางกลุ่มมีความต้องจะขยายส่วนแบ่งตลาดผักปลอดภัยภายในจังหวัด ให้เป็นของกลุ่มเอง สร้างความเข้มแข็งกลุ่ม เพื่อจะได้การสร้างงาน สร้างรายได้ภายในชุมชน ปัญหาและอุปสรรคคือต้องการแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อพัฒนากลุ่มสร้างโรงเรือนผัก โรงคัดแยก โรคแพ็ค และเป็นทุนสำรองซื้อผักสมาชิก เพื่อส่งตลาด ที่กำลังจะมาเซ็นสัญญาเพิ่ม คือ แมคโคร และเป็ดย่างเอ็มเค ปัญหาราคาในการค้าส่งต่ำเนื่องจากไม่มีกำลังในการต่อรองราคา ต้องการเพิ่มยอดขายสินค้าส่งร้านวีทีแหนมเนืองเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 กิโลกรัมต่อวัน และแก้ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงโดยการขุดลอกให้ลึกเพื่อกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นและเจาะน้ำบาดาล
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000