คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ นรข. - ไทยเสรีนิวส์
คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ นรข.

คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ ให้กำลังใจ นรข.

 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องศรีประดู่ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่นำ้โขง (บก.นรข.) บ้านกกต้อง ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม พลเรือตรี จรัสเกียรติ ไชยพันธ์ุ ผู้บัญชาการหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผบ.นรข.)นายทหารฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียงร้อยตามลำแม่นำ้โขง., หัวหน้าสถานีเรือนครพนม, หัวหน้าสถานีเรือธาตุพนม, หัวหน้าสถานีเรือบ้านพง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียงร้อยตามลำแม่นำ้โขง

 

โดยมี นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร นายอารี ไกรนรา รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎรคนที่ 4 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและคณะฯ เดินทางศึกษาดูงาน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ภารกิจ ผลการดำเนินงานสถานการณ์และการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 140 เมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร

จังหวัดนครพนม มีจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 และท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองนครพนม และจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 4 แห่ง คือ อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมือง และอำเภอธาตุพนม

สถานการณ์ปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติด มีแนวโน้มการนำเข้าเสพติดเพิ่มมากขึ้น ชนิดยาเสพติดที่มีการนำเข้าที่สำคัญได้แก่ ยาบ้า กัญชาแห้ง พื้นที่นำเข้าที่สำคัญได้แก่ อำเภอท่าอุเทน บ้านแพง ธาตุพนม และเมืองนครพนม เนื่องจากใกล้พื้นที่ปลูกกัญชาในประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบกับในพื้นที่ยังคงมีนักค้ารายสำคัญที่เชื่อมโยงกับนักค้าภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้จังหวัดนครพนมยังคงมีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาในการนำเข้ายาเสพติด

พร้อมทั้งจัดเรือ จำนวน 4 ลำ นำคณะฯ สำรวจพื้นที่ตามลำแม่น้ำโขง ในพื้นที่รับผิดชอบ เส้นทางสถานีเรือนครพนม – สะพานมิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ ๓

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000