ชาวตำบลบุสูง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ชาวตำบลบุสูง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย (มีคลิป)

ชาวตำบลบุสูง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่วัดศรีโพนดวน ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโอภาสจันทศีล เจ้าคณะตำบลบุสูง เจ้าอาวาสวัดศรีโพรดวน และเจ้าอธิการสุพิศ สุจิตโต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุสูง เป็นประธานร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง” ตามโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม โดยมีนายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญเพ็ง ดวนใหญ่ กำนันตำบลบุสูง นายสมชาย อินอิ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านโพนดวน นายชีวัน จันทะเสน ผู้ใหญ่บ้านหนองหมื่น นายสมพร พรรณา ผู้ใหญ่บ้านป่าใต้ นางยุ่น ทองกัญญา ผู้ใหญ่บ้านหนองศาลา นำพุทธศาสนิกชนชาวตำบลบุสูง ร่วมทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก


ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เพื่อเปิดโอกาสข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในเขตตำบลบุสูง ได้ทำบุญอุทิศกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรมตักบาตร ใส่โสร่ง นุ่งซิ่น ตามวิถีท้องถิ่นอีสาน ให้คงอยู่สืบไป
ในโอกาสนี้เจ้าอธิการสุพิศ สุจิตโต ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุสูง ได้มอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านใส่บาตรวันพระ ให้แก่หมู่บ้านที่ใส่บาตรวันพระ ในเขตตำบลบุสูง อำเภอวังหิน ด้วย


นายทิวา รุ้งแก้ว นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เป็นการบริหารจัดการโดยใช้หลัก “บวร” บ้าน/วัด/โรงเรียนหรือราชการ เป็นเครื่องมือในการทำงาน เมื่อทำสำเร็จที่โรงเรียนแล้วขยายผลเข้าสู่ชุมชน ซึ่งหมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง สมาชิกหมู่บ้านศีล 5 ครบทุกคน หมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบ “บวร” ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ลดละเลิกไม่ดื่มสุราในวันพระ ทำบุญอิ่ม 3 (อิ่มพระคุณเจ้า อิ่มตัวเอง อิ่มเพื่อน) และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติสวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งก่อ และมะกอหนึ่งต้น


นายกพุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า ส่วนโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง มีคณะครูและนักเรียนทุกคนนับถือศาสนาพุทธ เป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกคน โรงเรียนบริหารจัดการแบบ “บ ว ร” 2 บ้าน วัด โรงเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/คารวะธรรมหน้าเสาธงทุกวัน “น้องเคารพพี่ ศิษย์เคารพครู” สวดมนต์ทำนองสรภัญญะทุกวันศุกร์หรือวันที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจัดให้นักเรียนนำภัตตาหารไปถวายเพลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเดือนละหนึ่งครั้ง และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “สวนครัว รั้วกินได้ กล้วยหนึ่งหน่อ ไผ่หนึ่งกอ มะละกอหนึ่งต้น” เมื่อทำที่โรงเรียนสำเร็จแล้ว ได้ขยายผลเข้าสู่ชุมชน ต่อไป
จึงขอเชิญชาวพุทธในเขตตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน ได้ร่วมกันนุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”โครงการโรงเรียน/หมู่บ้านศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ที่วัดบ้านโพนยาง โดยพร้อมเพรียงกันด้วย

 

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000