หารือจัดตั้งศาลจังหวัดศรีสงคราม อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในการติดต่อศาล - ไทยเสรีนิวส์
หารือจัดตั้งศาลจังหวัดศรีสงคราม อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในการติดต่อศาล

หารือจัดตั้งศาลจังหวัดศรีสงคราม อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนในการติดต่อศาล

 

เมื่อวันที่ 16 มี.ค 64 นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานในการประชุมการปรึกษาหารือในการจัดตั้งศาลจังหวัดศรีสงคราม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วให้แก่ประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการศาล มีนายนรวัฒน์ สวยงาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม พร้อมคณะบรรยายภารกิจและขั้นตอนการจัดตั้งศาลจังหวัดศรีสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมประชุม มีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม กล่าวต้อนรับ ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000