กีฬาประเพณี “เตรียมทหาร - ยุพราชฯ ครั้งที่ ๓๐”ประจำปี ๒๕๖๔ สร้างมิตรภาพสองสถาบัน (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
กีฬาประเพณี “เตรียมทหาร – ยุพราชฯ ครั้งที่ ๓๐”ประจำปี ๒๕๖๔ สร้างมิตรภาพสองสถาบัน (ชมคลิป)

กีฬาประเพณี “เตรียมทหาร – ยุพราชฯ ครั้งที่ ๓๐”ประจำปี ๒๕๖๔ สร้างมิตรภาพสองสถาบัน

 

วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย – โรงเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน พันเอก ทรงยศ อุ่นเอม รองผู้อำนวยการ กองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร กล่าวรายงาน

พลตรีสืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดเจตนารมณ์อันดีของทั้งสองสถาบัน การแข่งขันกีฬาประเพณีระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ ๓๐ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความผูกพัน และความสัมพันธ์อันเหนียวแน่น ที่มีต่อกันมายาวนาน โดยนักเรียนของทั้งสองสถาบัน ต่างก็เป็นนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีความรู้ คู่คุณธรรม มีความศรัทธาและภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม และจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญ ก้าวหน้า และมีความมั่นคงสืบต่อไป

 

การแข่งขันกีฬาประเพณีในวันนี้ ขอให้นักกีฬาและกองเชียร์ได้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมกีฬาประเพณี ซึ่งต้องการให้กีฬาเป็นสื่อแห่งมิตรภาพ และสร้างสรรค์ความสามัคคี มากกว่าผลแพ้ชนะ ดังนั้น ขอให้นักกีฬาทั้งสองสถาบัน   ได้ทำการแข่งขันตามกฎ กติกา และอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งจะทำให้มิตรภาพของทั้งสองสถาบันได้ดำรงยั่งยืนสืบต่อไป

พันเอก ทรงยศ อุ่นเอม รองผู้อำนวยการกองพลศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีเตรียมทหาร – ยุพราชฯ ครั้งที่ ๓๐ การแข่งขันกีฬาประเพณี ระหว่างโรงเรียนเตรียมทหารกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เกิดขึ้นเนื่องจากโรงเรียนเตรียมทหารได้นำคณะนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีในเขตจังหวัดภาคเหนือ เพื่อประกอบการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๓๐ โดยนำนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๘๗๘ นาย พร้อมด้วย คณะข้าราชการ และคณาจารย์ จำนวน ๑๓๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีในครั้งนี้ โรงเรียนเตรียมทหารเป็นเจ้าภาพประกอบ ด้วยกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านวิชาการและนันทนาการ ระหว่างคณะข้าราชการ และคณะครูของทั้งสองสถาบัน กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มีจำนวนทั้งสิ้น ๔ รายการ ได้แก่ คำคม, คณิตคิดเร็ว, A – MATH และ Cross – Word และการแข่งขันกีฬาระหว่างนักเรียน การแข่งขันกีฬามีจำนวนทั้งสิ้น ๓ ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล และเซปักตะกร้อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนของทั้งสองสถาบัน

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000