"Army land เปิดค่ายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยว" สนุกสนาน ท้าทาย คุ้มค่า และปลอดภัย เยี่ยมชมโครงการ "ทหารพันธุ์ดี" - ไทยเสรีนิวส์
“Army land เปิดค่ายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยว” สนุกสนาน ท้าทาย คุ้มค่า และปลอดภัย เยี่ยมชมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”

“Army land เปิดค่ายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยว” สนุกสนาน ท้าทาย คุ้มค่า และปลอดภัย เยี่ยมชมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”

 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.64 ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ตนได้เป็นผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาสื่อมวลชนการเสริมสร้างความรู้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และหน่วยงานการท่องเที่ยวสัญจร ส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ระหว่างวันที่ 9-12 มี.ค. 64 โดยมี พลตรี สุธี กอรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เป็นผู้นำคณะเดินทางตลอดเส้นทาง

ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้เป็นการจัดสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ 1/64 เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก ตามโครงการ “Army land เปิดค่ายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยว” ภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน ท้าทาย คุ้มค่า และปลอดภัย” โดยเชิญผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว ศูนย์ท่องเที่ยวทหารเรือ ศูนย์ท่องเที่ยวทหารอากาศ เป็นต้น

เดินทางโดยรถทัวร์ จำนวน 2 คัน มีพลตรีคฤหัสบดี ปัตตพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก และพันโทหญิง ดร.ศิริกุล มลศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก และคณะทหาร มาดูแลประจำรถทัวร์คันที่ 2 ตลอดการเดินทาง

 

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ เปิดเผยต่อไปว่า คณะได้ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 64 ออกจากสโมสรทหารบกมุ่งสู่มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก สักการะอนุสาวรีย์ 3 พี่น้อง พระผู้เสียสละเพื่อมาตุภูมิ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา โดยมี พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 นำคณะเยี่ยมชมค่ายที่จังหวัดพะเยา ชมทะเลหมอก(จุดผาช้างน้อย) ภูลังกา

แล้วเดินทางไปมณฑลทหารบกที่ 34 (ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช) โดยมีพลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 นำคณะร่วมพิธีสักการะพ่อขุนเจืองธรรมิกราช ที่ประดิษฐานภายในค่ายและเยี่ยมชมสนามกอล์ฟ ภายในค่าย ได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ผักบุ้งดิน ผักชี และบวบเหลี่ยม บวบงู ชมการเลี้ยงเป็ดไข่ และไก่ไข่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

จากนั้นได้ออกเดินทางไปค่ายสุริยพงษ์ ต.ท่าวังทอง จ.น่าน แล้วเดินทางต่อไปเยี่ยมชมค่ายพระยาไชยบูรณ์ ต.เด่นชัย จ.แพร่ ไปสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดช่อแฮ จังหวัดแพร่ จากนั้นเดินทางต่อไปมณฑลทหารบกที่ 35 (ค่ายพิชัยดาบหัก) จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะได้นั่งรถราง ไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พร้อมชมการแสดงมวยท่าเสาของทหารประจำค่าย แล้วเดินทางไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากนั้นเยี่ยมชมโครงการอาชาบำบัด ที่โรงพยาบาลค่ายพระยาพิชัยดาบหัก โครงการนี้ทางโรงพยาบาลได้นำม้ามารักษาผู้ป่วยออทิสซึม การวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยันว่า การเดินของม้าเป็นการเคลื่อนไหวที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น ใช้ม้าในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสซึ่ม เพื่อป้องกันรักษา และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ เปิดเผยด้วยว่า การเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดค่ายทหารใน 5 จังหวัดภาคเหนือ ที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวให้ชมความสามารถของทหารที่มีแนวความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับมวลชนทั่วไป ทหารนำทำกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ ให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมสันทนาการแบบทหารหาญ กิจกรรมปลูกผักเลี้ยงสัตว์ แบบทหารพันธุ์ดี ทำได้ทุกอย่าง ช่วยรักษาโรคให้ประชาชนที่เดือดร้อนโดยใช้ม้า (อาชาบำบัด)

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกคนสามารถเชื่อมโยงตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศสู่ค่ายทหารได้ เพราะที่ผ่านมาทุกคนจัดเส้นทางท่องเที่ยวสู่ชุมชน แต่ไม่มีใครทราบว่าทหารกล้าของไทย ได้เปิดค่ายให้ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ดูงานในด้านต่างๆ ได้แล้ว

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000