"สุรชัย" ผู้ช่วยจับกัง1 ร่วมกับองค์กรแรงงานจ.อยุธยา หาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้าง - ไทยเสรีนิวส์
“สุรชัย” ผู้ช่วยจับกัง1 ร่วมกับองค์กรแรงงานจ.อยุธยา หาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้าง

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” ครั้งที่ 2/2564 สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับองค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการ ลูกจ้างในสถานประกอบการ

 

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ “แรงงานสัมพันธ์มิตรไมตรี” ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแลกเปลี่ยนและสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ ผู้นำองค์กรแรงงานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน

และมุ่งหวังที่จะขยายผลให้รับทราบถึงความตั้งใจ ความพยายามของกระทรวงแรงงาน ในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ตลอดจนปัญหาด้านแรงงานอื่น ๆ โดยมีนางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนายจ้าง ลูกจ้าง กระทรวงแรงงาน โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการแนวทางเยียวยา เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของลูกจ้าง ภายใต้ “โครงการ ม33เรารักกัน” และสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการที่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ได้มีแนวทางส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินต่อไป โดยใช้มาตรการบรรเทาปัญหาการเลิกจ้าง ลดต้นทุนทางการบริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือหากมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน ขอให้มีการปรึกษาหารือจนเกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกัน ลูกจ้างมีงานทำ มีรายได้ และนายจ้างสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยเช่นกัน

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000