พี่สอนน้อง ตาดีกาสานรัก ชายแดนใต้ สู่การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน เพราะเราคือพี่น้องกัน - ไทยเสรีนิวส์
พี่สอนน้อง ตาดีกาสานรัก ชายแดนใต้ สู่การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน เพราะเราคือพี่น้องกัน

พี่สอนน้อง ตาดีกาสานรัก ชายแดนใต้ สู่การสร้างสันติสุขที่ยั่งยืน เพราะเราคือพี่น้องกัน

 

พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้องทหารที่4815 เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในสถานศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดกาดารุลอามาน (ตาดีกากาดารุลอามาน) ม.8 บ.ไอร์สะเตียร์ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมทั้งมอบธงชาติ

เพื่อปลูกจิตสำนึกความรักชาติ ให้ความรู้ในเรื่องของการระวังป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่กำลังจะกลับมาระบาดในระลอกที่2 เพื่อให้เด็กได้รู้จักการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ถูกวิธี ซึ่งภายในกิจกรรมมีการวัดอุณหภูมิ การแจกหน้ากากอนามัยให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังมีการสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้การล้างมือที่ถูกวิธี รวมไปถึงการสอนในเรื่องของพิษภัยของยาเสพติด และนอกจากนี้ยังมีการทำสายไหมน้ำตาลแจกเด็กๆทำให้เด็กๆมีความสุขและรู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก

ด้านนักเรียนในโรงเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ พี่ๆทหารได้เข้ามาเยี่ยมในโรงเรียน รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานในกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำร่วมกับพี่ๆทหาร และต่างให้ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี โดยไม่รู้สึกหวาดระแวงและหวาดกลัวทหารอีกต่อไป มีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ทหารมากขึ้น รวมถึงสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และมีความสุขในกิจกรรมและการเรียนมากขึ้น พร้อมทั้งบอกว่าอยากให้พี่ๆทหารเข้ามาร่วมทำกิจกรรมและมีการเรียนการสอนแบบนี้อีก

โรงเรียนตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด เป็นโรงเรียนสอนจริยธรรม เปิดสอนเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุระหว่าง 5-12 ปี ในวันเสาร์-อาทิตย์ให้กับ ส่วนมากจะสอนในชุมชนหรือมัสยิดที่เยาวชนเดินทางไปเรียนได้อย่างสะดวกไม่ห่างไกล รูปแบบการเรียนการสอนว่า โรงเรียนตาดีกาเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเบื้องต้นให้กับเด็ก เน้นการสอนจริยธรรม การอ่าน-เขียน ภาษามลายู รวมถึงการประกอบศาสนกิจ โดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนเป็นผู้สอน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000