พุทธศาสนิกชนปัตตานี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระสุวรรณเกตุนิมิต วัดตานีนรสโมสร - ไทยเสรีนิวส์
พุทธศาสนิกชนปัตตานี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระสุวรรณเกตุนิมิต วัดตานีนรสโมสร

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจังหวัดปัตตานี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างพระสุวรรณเกตุนิมิต เป็นพุทธบูชา วัดตานีนรสโมสร จ.ปัตตานี

 


ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างพระองค์ใหญ่ (พระสุวรรณเกตุนิมิต) พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 5 เมตร สูง 6.30 เมตร สร้างซุ้มประตู สร้างกำแพง สร้างศาลา และห้องน้ำ ห้องสุขา ในพื้นที่ดินใหม่ของวัดให้เป็นสถานที่นมัสการพระพุทธรูป และปฏิบัติธรรม

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง โดยมี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาครัฐ เอกชน พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายปัจจัยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นพุทธบูชา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 557,928 บาท และยังคงมียอดบริจาคส่วนหนึ่งที่โอนผ่านบัญชีจากทางวัดด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน สืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “กอ.รมน.ภาค 4 สน. ยินดีเข้าร่วมทุกกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกเหนือจากภารกิจตามนโยบาย 5 ประการแล้ว ก็ยังคงมุ่งมั่นลงพื้นที่เพื่อให้เกิดการรับรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา




สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000