ฝึกทบทวนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันสุคิริน จ.นราธิวาส เพื่อป้องกันตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ - ไทยเสรีนิวส์
ฝึกทบทวนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันสุคิริน จ.นราธิวาส เพื่อป้องกันตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ฝึกทบทวนราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน กองพันสุคิริน จ.นราธิวาส เพื่อป้องกันตนเองและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันสุคิริน ณ บ้านราษฏร์ผดุง ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาสโดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 /หัวหน้าคณะทำงานที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก กำธร ศรีเกตุ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ,กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้ากองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันสุคิริน และสมาชิกกองพันราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันสุคิริน เข้าร่วมในพิธี


สำหรับการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 29 รุ่น จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ,จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

ซึ่งมียอดผู้เข้ารับการฝึกรุ่นละจำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรอบรู้ในเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่, ยุทธวิธีฝ่ายตรงข้าม, การป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเป้าหมาย และในการแก้ไขปัญหากรณีถูกลอบทำร้าย สามารถใช้อาวุธประจำกายได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อประสบเหตุ และเพื่อให้สมาชิก อรบ.สามารถป้องกันตนเอง ไม่ให้ตกเป็นเป้าหมายได้ต่อไป

ในการนี้พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวน เข้าพบปะ พี่น้องสมาชิก อรบ. สอบถามความเป็นอยู่ สถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบความห่วงใย และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกทุกคน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ​ หะไร​ จ.นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000