ทีมพลังบางเสร่ ชูนโยบายสร้างสรรค์ ทำจริง พึ่งพิงได้ ประกาศพัฒนาตำบลบางเสร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา - ไทยเสรีนิวส์
ทีมพลังบางเสร่ ชูนโยบายสร้างสรรค์ ทำจริง พึ่งพิงได้ ประกาศพัฒนาตำบลบางเสร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา

ทีมพลังบางเสร่ ชูนโยบายสร้างสรรค์ ทำจริง พึ่งพิงได้ ประกาศพัฒนาตำบลบางเสร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา

 

ทีมกลุ่มพลังบางเสร่ โดย นายชัยวัฒน์ อินอนงค์ (ตั้ม) อดีตรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางเสร่ ผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ เบอร์ 1 นำทีม ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ทั้ง 2 เขต เบอร์ 1-6 ลงพื้นที่หาเสียง พบปะประชาชน ณ ตลาดบางเสร่ไนท์พลาซ่า หมู่ 2 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พ่อค้า แม่ต้า เป็นกำลังใจกันมากมาย


สำหรับ กลุ่มพลังบางเสร่ พร้อมเข้ามาเปลี่ยนแปลง ชุมชนบางเสร่ สร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อปากท้องของคนในชุมชนและพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่ให้เป็นเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยว โดยมีทีมคณะทำงาน ได้แก่ นายประจักรษ์ ศรีจินดา,นาย กันต์ ธนาอัครชล,นาง นฤมล จตุทอง (ปั้นประสงค์), พ.อ. สมหวัง ศรีประเสริฐ ส่วนผู้ลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ทีมพลังบางเสร่ได้ส่งผู้สมัครทั้ง 2 เขต 12 คน ครบทีม พร้อมอาสาเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชน


โดยชู นโยบายเด่น พัฒนาพื้นที่ตำบลบางเสร่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬา ตามสโลแกนที่ว่า ” มาบางเสร่ เที่ยวได้ทุกเดือน “เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งยังพร้อมสนับสนุน นโยบายด้านการศึกษา เช่น สนับสนุนโครงการทุนเพื่อการศึกษา สำหรับผู้ที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อให้บุตรหลานในชุมชน ได้มีโอกาส เรียน เพื่อพัฒนาตนเอง ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป
โดย กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 08.00-17.00 น. ที่จะถึงนี้


นิราช ทิพย์ศรี จ.ชลบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000