นายก สภท. แสดงความยินดี นายกสมาคมกอศรีเจริญ คนใหม่ - ไทยเสรีนิวส์
นายก สภท. แสดงความยินดี นายกสมาคมกอศรีเจริญ คนใหม่

นายก สภท. แสดงความยินดี นายกสมาคมกอศรีเจริญ คนใหม่

 

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 56 ปี) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไพบูลย์ ก่อเกียรติตระกูล ในโอกาสรับตำแหน่งนายกสมาคมกอศรีเจริญคนที่ 11 สมัยที่ 25 โดยมี นายจรุงพันธุ์ ก่อเกียรติตระกูล และ นางสาวสุพัตรา สมถวนิช ร่วมรับมอบด้วย ณ สมาคมกอศรีเจริญ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ

โดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการของสมาคมกอศรีเจริญ ได้มีการประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกสมาคมฯ โดยมี นายสัก กอแสงเรือง นายกสมาคมกิติมศักดิ์ถาวร และ นายธีระชัย ก่อสูงศักดิ์ นายกสมาคมกอศรีเจริญคนที่10 ร่วมเป็นประธานการประชุมลงมติในครั้งนี้อีกด้วย

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000