ปภ.เขต 3 ขนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ช่วยเหลือและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ปภ.เขต 3 ขนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ช่วยเหลือและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง (ชมคลิป)

ปภ.เขต 3 ขนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ ช่วยเหลือและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง

ที่วัดหนองนมหนู ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ร่วมกับ อบต.ลาดตะเคียน จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน มีจิตอาสาพระราชทานจากส่วนราชการต่าง ๆ หน่วยงานทหาร และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 คน ร่วมทำกิจกรรมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภคในฤดูแล้ง ในพื้นที่ อบต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี และพัฒนาบริเวณวัดหนองนมหนู ต.ลาดตะเคียน

นายชุมพล พิชญชัย ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีแนวทางในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) กำหนดให้จัดกิจกรรมที่เน้นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นหลัก และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยนำเครื่องจักรกล ยานพาหนะ มาใช้ในกิจกรรมด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ศูนย์ ปภ.เขต 3 ปราจีนบุรี จึงได้หาพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม พื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว และสระบุรี โดยเน้นกิจกรรมด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย การแสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่


กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค/บริโภคในฤดูแล้ง ในพื้นที่ อบต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี ได้แก่ การสูบน้ำเข้าสระน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตน้ำประประปา หมู่ที่ 12 บ้านโคกป่ากล้วย ปริมาณน้ำ 16,000 ลบ.ม. ด้วยเครื่องสูบส่งน้ำระยะไกล ใช้ระยะปฏิบัติงาน 5 วัน… การขุดเจาะบ่อน้ำตื้น ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก ประมาณ 10 เมตร จำนวน 1 บ่อ ณ บริเวณ อบต.ลาดตะเคียน… การพัฒนาเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ บริเวณ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งขามล่าง และหมู่ที่ 12 บ้านทุ่งขาม… 2. กิจกรรมพัฒนา บริเวณ วัดหนองนมหนู หมู่ที่ 3 บ้านหนองนมหนู ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี พร้อมนี้ ศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี นำรถประกอบอาหาร และรถผลิตน้ำดื่ม ไปบริการแก่จิตอาสาที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000