เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดบุฟเฟ่ต์ผักและผลไม้รวม มอบความสุขให้ช้าง ต้อนรับวันช้างไทย (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดบุฟเฟ่ต์ผักและผลไม้รวม มอบความสุขให้ช้าง ต้อนรับวันช้างไทย (ชมคลิป)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมมอบความสุขให้ช้าง จัดบุฟเฟ่ท์ผักและผลไม้รวม ต้อนรับวันช้างไทยที่จะถึง ในวันที่ 13 มีนาคมนี้

นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้จัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ช้างเอเชีย จำนวน 5 เชือก ได้แก่ พังน้ำหวาน อายุ 18 ปี, พังลินดา อายุ 20 ปี, พังลำดวน อายุ 25 ปี, พังจ๋ะเอ๋ อายุ 38 ปี และพังยิ้มแป้น อายุ 43 ปี โดยทั้งหมดเป็นหนึ่งในสมาชิกสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยได้จัดบุฟเฟ่ต์ผักและผลไม้รวม ประกอบด้วย ฟักทอง ข้าวโพด กล้วยสุก แตงกวา แตงโม สับประรด แก้วมังกร แครอท และผักกาด

ซึ่งผักและผลไม้ทั้งหมดได้รับการจัดตกแต่งเป็นรูปหัวใจ และจัดเรียงแครอทเป็นคำว่า “Love ช้าง” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และนับเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ตามวิถีชีวิตที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่อดีต และสำหรับการจัดบุฟเฟ่ต์ผักและผลไม้รวมให้แก่ช้างทั้ง 5 เชือก ยังเป็นการมอบความสุขแก่สมาชิกช้างของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการเลือกรับประทานผักและผลไม้ที่ตนชอบเป็นพิเศษ โดยจะเห็นว่าเหล่าช้างได้เลือกกินฟักทอง ข้าวโพด แตงกวา กล้วยสุก และแตงโม ในอันดับแรกๆ


ปัจจุบันช้างเอเชียจัดเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ พบเฉพาะบางพื้นที่ใน 13 ประเทศ เท่านั้น (อินเดีย ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ภูฏาณ จีน เมียนมาร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย) ในขณะที่ประเทศไทยเริ่มขาดแคลนพืชอาหาร แหล่งน้ำ รวมถึงสภาพถิ่นอาศัยที่เหมาะสมของช้างป่าที่มีขนาดลดลงจากเดิม ดังนั้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้แสดงออกถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมอนุรักษ์สายพันธุ์ช้างเอเชียให้คงอยู่ต่อไป


ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 อย่างต่อเนื่อง โดยนักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนจองการนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น https://faceticket.net/queues/night-safari/ และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองก่อนการเข้าใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โทร. 053 – 999000 หรือ Line@ : nightsafari, Facebook: เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000