กรมทหารราบที่ 13 ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ผู้ประสบวาตภัย  - ไทยเสรีนิวส์
กรมทหารราบที่ 13 ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ผู้ประสบวาตภัย 

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 กองพลทหารราบที่ 3 นำกำลังพลช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัย

 

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดเหตพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยวาน ทำให้ได้รับความเสียหายหลายหลัง กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 กองพลทหารราบที่ 3 นำโดย พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 ได้นำกำลังพลออกไปให้ความช่วยเหลือโดยการซ่อมแซมบ้านและตัดกิ่งไม้ที่โค่นล้ม ณ บ้านหนองแซง หมู่  4 ตำบลไชยวาน ของ นายบุญชู และนางประยูน อินทรานนท์ หมู่ 14 ของนายวันที และนางสงกรานต์ จำปาเทศ หมู่ 14 ของ นายถาวร และนางค้ำคูณ อุ่นอินทร์

และได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บ้านหนองหอย ตำสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 18 หลังคาเรือน และที่บ้านห้วยผึ้งน้อย ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 4 หลังคาเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยด้วยเช่นกัน ส่งผลให้หลังคาบ้านได้รับความเสียหาย และต้นไม้ล้มจำนวนมากภายในหมู่บ้าน จึงได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือและตัดทอนต้นไม้ล้มร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการช่วยซ่อมแซมบ้านและตัดกิ่งไม้

หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 กองพลทหารราบที่ 2 ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร 042-295637
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000