กอล์ฟการกุศล สมทบทุน "มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี" - ไทยเสรีนิวส์
กอล์ฟการกุศล สมทบทุน “มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี”

กอล์ฟการกุศล สมทบทุน “มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี”

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชาติ อารีมิตร ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วย ผศ.กลมเกลียว มาเวียง ,รศ.พญ. สุพินดา คูณมี และคุณชวนพิศ สุนีย์ มอบเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ครั้งที่ 5 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,329,075 บาท เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ กรรมการบริหารมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และคุณรัชนีย์ ชนะวงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมรับมอบเงินดังกล่าว ณ อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000