อุตรดิตถ์ เปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ - ไทยเสรีนิวส์
อุตรดิตถ์ เปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

อุตรดิตถ์ เปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ปี 2564 ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ ปี 2564 โดยได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ

มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การจัดอบรมและทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งใน ปีงบประมาณ ปี 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 10 ครั้ง มีนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการอบรมและทดสอบจำนวน 758 คน และได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 701 คน

โดยในวันนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการ ฯ ดังกล่าวโดยมีคณะผู้บริหารคณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ รวมถึงบุคลากรของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมทวีวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000