ประกันสังคมนครพนม ลงพื้นที่แนะผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์ ม33 เรารักกัน - ไทยเสรีนิวส์
ประกันสังคมนครพนม ลงพื้นที่แนะผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์ ม33 เรารักกัน

ประกันสังคมนครพนม ลงพื้นที่แนะผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิ์ ม33 เรารักกัน

 

วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางวิไลพร วงษ์อัยรา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดนครพนม ตลอดจนคณะหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) สาขานครพนม ขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ โครงการ ม 33 เรารักกัน

ที่รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน มีนโยบายออกมาช่วยเหลือเยียวยา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือรายละ 4,000 บาท โดยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ และไม่ได้ฝากเงินในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ของจังหวัดนครพนมที่มีสิทธิ์ทุกคนได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิที่พึงได้ทันห่วงเวลาในการใช้จ่าย ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ที่กำหนดไว้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

โดยปัจจุบันมีนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม จำนวน 1,423 แห่ง เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 18,387 ราย ซึ่งผู้ประกันตนส่วนใหญ่ที่มีคุณสมบัติได้ทยอยลงทะเบียนในรอบแรกไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 แต่อาจมีบางรายที่ลงทะเบียนรอบแรกไม่สำเร็จเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น

ผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้วข้อมูลไม่ตรงกับสำนักทะเบียนกลางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ณ วันที่ 19 ม.ค.64 หรือ ณ วันที่ 15 ก.พ.64 หรือผู้ประกันตนยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไข

ซึ่งในส่วนนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ระหว่างวันที่ 15-28 มีนาคม 2564

ขณะเดียวกันผู้ประกันตนบางรายที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนเป็นของตัวเองแต่ใช้ของผู้อื่นลงทะเบียนแทน ซึ่งกรณีนี้ผู้ประกันตนจะไม่สามารถใช้แอปเป๋าตังได้ จึงจำเป็นต้องมายื่นเอกสารขอยกเลิกสิทธิ์และให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการลงทะเบียนให้ใหม่ เพื่อรับสิทธิ์ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนเหมือนโครงการเราชนะ โดยกลุ่มนี้ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม ในวันเวลาราชการ ระหว่างวันที่ 8-24 มีนาคม 2564 และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาด้วยตนเองเท่านั้น

 

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000