อุบลฯ ขับเคลื่อนพัฒนางานด้านการประมงในพื้นที่ - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ ขับเคลื่อนพัฒนางานด้านการประมงในพื้นที่

อุบลฯ ขับเคลื่อนพัฒนางานด้านการประมงในพื้นที่

 

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ด้านการประมงในจังหวัดอุบลราชธานี และมีมติเห็นชอบให้ประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่เป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์ พรบ.2490 จำนวน 4 แห่ง ให้ยกเลิกที่รักษาพืชพันธุ์เดิม จำนวน 3 แห่ง และให้กลับไปทบทวนการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 1 แห่ง

ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะประกอบด้วย1) ด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 2) ด้านการตลาดสินค้าสัตว์น้ำ 3) ด้านการบริหารจัดการด้านการประมง และ4)ด้านการประชาสัมพันธ์การประมง และได้หารือกรณีแม่น้ำโขงใสไร้ตะกอน ทำให้นักดำน้ำยิงพันธุ์ปลาที่มีขนาดใหญ่กระทบกับพ่อแม่พันธุ์ปลาในอนาคต

โดยเบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ สนง.ปมจ.อบ., นรข. , อำเภอ และชุมชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบและมอบคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการฯที่แต่งตั้งขึ้นพิจารณาแนวทางดำเนินการเสนอคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุบลราชธานีพิจารณาต่อไป

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000