เปิดโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชีวิต “น้ำดี่มตราต้นบก” เสริมรายได้ให้นักเรียน ครู และชุมชนบ้านบกเก้าห้อง จ.กระบี่ - ไทยเสรีนิวส์
เปิดโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชีวิต “น้ำดี่มตราต้นบก” เสริมรายได้ให้นักเรียน ครู และชุมชนบ้านบกเก้าห้อง จ.กระบี่

โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง เปิดโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชีวิต ในชื่อ “น้ำดี่มตราต้นบก” (TONBOK Drinking Water เสริมรายได้ให้ นักเรียน ครู และชุมชน

 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 64 ที่โรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นางสมมาตร มีแต้ม ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดป้ายโรงผลิตน้ำดื่มเพื่อชีวิต ของโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง ในชื่อ “น้ำดี่มตราต้นบก” (TONBOK Drinking Water) โดยมีนายสมโภชน์ ทองชู นายอำเภอปลายพระยา นายปาพจน์ ตันสุวรรณ ผู้ชำนาญการ โครงการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมองค์กรคุณภาพ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ครู นักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอปลายพระยาร่วมเป็นเกียรติ จำนวนกว่า 100 คน


นายประภาส รักด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องได้รับโอกาสจากชุมชนให้ใช้สถานที่จัดตั้งเป็นโรงกรองน้ำขนาดเล็กโดยกรมทรัพยากรน้ำที่สามารถผลิตน้ำสะอาดได้ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของชุมชนไว้ภายในโรงเรียน แต่ปัจจุบันโรงเรียนใช้น้ำเพื่อบริโภคภายในโรงเรียนเท่านั้น และยังมีน้ำที่เหลือจากการผลิตอีกเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตั้งเป็นโรงผลิตน้ำดื่ม ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 200,000 บาท

 

และระดมทุนจากครู นักเรียน และชุมชนหมู่บ้าน ในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ หุ้นละ 10 บาท อีกกว่า 170,000 บาท รวมเป็นเงินที่ใช้ในการดำเนินการเปิดโรงผลิตน้ำดื่ม จำนวนกว่า 370,000 บาท โดยใช้ชื่อว่า “น้ำดื่มตราต้นบก” (TONBOK Drinking Water) ซึ่งเป็นน้ำดื่มที่สะอาดผ่านการรับรองจาก อย.เป็นที่เรียบร้อย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และวิธีการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ในโรงเรียนรวมถึงเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้กับโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ภายในใต้สโลแกน “สะอาด สดชื่น คืนกำไรให้ชุมชน”

โดยเริ่มดำเนินการบรรจุน้ำขวดมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ขนาด 20 ลิตร ราคาขายส่ง และราคาสมาชิก ขวดละ 6 บาท ราคาขายปลีก ขวดละ 7 บาท ขนาด 500 ML ขายส่งโหลละ 38 บาท สมาชิกโหลละ 40 บาท ขายปลีกโหลละ 42 บาท ขนาด 350 ML ขายส่งโหลละ 32 บาท ราคาสมาชิกโหลละ 34 บาท และราคาขายปลีกโหลละ 36 บาท ขายส่งตั้งแต่ 40 โหลเป็นต้นไป หากท่านใดที่สนใจจะช่วยอุดหนุนน้ำดื่มของโรงเรียน ติดต่อได้ที่นายประภาส รักด้วง โทร.093-7253159

 


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000