บรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ - ไทยเสรีนิวส์
บรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

บรรเทาทุกข์ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ

 

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น โดยมี กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ม.6 พัน.6 พล.ม.3 ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ม.6 พัน.6 พล.ม.3 ได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน จัดชุดหมอเดินเท้าให้บริการผู้สูงอายุ และจัดชุด Army Delivery ม.6 พัน.6 ร่วมกับ อสม. ให้บริการประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

ภัสสะ บุญธรรม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000