นอภ.ตรอน ลงพื้นที่ทำบัตร ปชช.ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ชราและผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ - ไทยเสรีนิวส์
นอภ.ตรอน ลงพื้นที่ทำบัตร ปชช.ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ชราและผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

นอภ.ตรอน ลงพื้นที่ทำบัตร ปชช.ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ชราและผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย นายโกศล ไชยสลี ปลัดอำเภอตรอนผู้รับผิดชอบงานฝ่ายทะเบียนและบัตร และนางสาวอัจฉรา ยารังษี หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 สาขาอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้บริการจัดทำบัตรประชาชนให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ในพื้นที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวน 9 ราย

โดยมี 1.นางเจียมจิตร นวลเบี้ย ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 76 ปี หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง 2.นายเฉลียว สุขมี ผู้พิการ อายุ 102 ปี หมู่ที่ 3 ตำบลข่อยสูง 3.นายพัด บุญประสพ คนชรา อายุ 86 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลข่อยสูง 4.นางเจียร แทนเทือก ผู้พิการติดเตียง อายุ 94 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง

5.นางหลาบ อยู่ดี ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 94 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง 6.นางสวิง แทนเทือก ผู้พิการ อายุ 83 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง 7.นายชัยวุฒิ แสงรัศมี ผู้พิการ อายุ 26 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง 8.นายทองใบ โชคดี คนชรา อายุ 84 ปี หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง 9.นายชู สุขเกษม ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 91 ปี หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000