ครูโคราชยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความเป็นธรรมถึงนายก คดีสนามฟุตซอล (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ครูโคราชยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความเป็นธรรมถึงนายก คดีสนามฟุตซอล (ชมคลิป)

ครูโคราชยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอความเป็นธรรมถึงนายก คดีสนามฟุตซอล

 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ประธารชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูจังหวัด นครราชสีมาพร้อมด้วยข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1ถึงเขต7 โดยมีผู้ร่วมเดินทางกว่า90คน เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) และผู้ตรวจการแผ่นดิน จากกรณีที่ได้รับผลกระทบจากคดีสนามฟุตซอลปี 2555 จนส่งผลให้ข้าราชการครูถูกไล่ออกจากราชการ ไปแล้ว 7 คน และมีแนวโน้มรอคำสั่งไล่ออก อีก 56 คน

จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เกี่ยวกับกรณีสนามฟุตซอล จึงขอความเป็นธรรมให้พิจารณาทบทวนมติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ใหม่ โดยในส่วนของ ( ป.ป.ช.) มีนายมงคล ศิริจันทร์รัตนา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง( ป.ป.ช.)และนายณัฐวุฒิ ขมประเสริฐ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3เป็นผู้รับมอบเอกสาร ในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมี พ.ต.ท.กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับมอบเอกสาร


โดยทั้งสองหน่วยงานได้รับเรื่องตามที่นำเสนอมาเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีหัวข้อที่หน้าสนใจดังนี้
1.ขอให้พิจารณาพยานหลักฐานใหม่ที่ได้ยื่นไว้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2.ขอให้ สพฐ.ระงับการออกคำสั่งทางปกครองในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช.จะพิจารณาทบทวนมติแล้วเสร็จ


3.เวลาไต่สวนและวินิจฉัยในคดีดังกล่าวเกินกว่ากำหนดเวลา หรือไม่
4.เสนอเรื่องไปยังศาลปกครองเพื่อวินิจฉัยว่าคำสั่ง สพฐ.ในการลงโทษไล่ออกดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
5. ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 21/2563 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม กฎหมาย ป.ป.ช. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

และในวันนี้ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการการศึกษาวุฒิสภา ได้เดินทางมาให้กำลังใจ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1ถึงเขต7 พร้อมทั้งร่วมให้ข้อมูลชี้แจงในคดีสนามฟุตซอล เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พิจารณาตามที่ตนเองเคยนำเสนอข้อมูลถึงท่านนายกรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้ถูกตอบรับกับมา ในเรื่องของตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาสอบสวนคดี กรณีสนามฟุตซอล

อำนาจ อภัยภักดี /ข่าวภาพ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000