จ.ขอนแก่น เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี - ไทยเสรีนิวส์
จ.ขอนแก่น เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี

จ.ขอนแก่น เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรี

 


ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและลมกรรโชกแรงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ อำเภอชนบท, อำเภอมัญจาคีรี, อำเภอโคกโพธิ์ชัย และอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเสียหาย จำนวน 391 หลังคาเรือน สิ่งสาธารณะประโยชน์ และต้นไม้โค่นล้มทับเส้นทางสาธารณะ

 


ในการนี้ พลตรี คณธัช ชนะกาญจน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23/ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 ได้สั่งการให้จัดกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็วช่วยเหลือประชาชน พร้อมยุทโธปกรณ์ และเครื่องมือช่าง จาก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 23 และ กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ออกให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย
ศบภ.มทบ.23 โดย ร้อย.บรรเทาสาธารณภัย ม.6 พัน.6 เข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.ชนบท จว.ข.ก. โดยทำการตัดกิ่งไม้ ซ่อมแซมบ้านเรือนและหลังคาบ้าน เก็บกวาดกระเบื้องหลังคาวัด จัดชุดหมอเดินเท้าและชุด Army Delivery ม.6 พัน.6 ให้บริการประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ


พ.ท.จิตกานต์ อรรคธรรม ผู้อำนวยการ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร มทบ.23 ได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ ต.ชนบท อ.ชนบท จ.ขอนแก่น และเข้าเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงใน 3 หมู่บ้าน พื้นที่ตำบลชนบท และตำบลศรีบุญเรือง ให้การประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตรวจรักษาเบื้องต้น และส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล และโรงพยาบาลชนบทเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย


ที่ห้องประชุม อบต.ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยในพื้นที่ ต.ท่าศาลา และตำบลนางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมมอบถุงยังชีพ ในครั้งนี้ด้วย
นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นประสบภัยพิบัติวาตภัย จากพายุฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 จำนวน 10 อำเภอ 981 ครัวเรือน ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ได้ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง”


ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติวาตภัยนั้น หลังเกิดเหตุในเบื้องต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปบ้างแล้ว รวมถึงได้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะประสบปัญหาในเรื่องของหลังคาสังกะสีที่ปลิวหายไป ต้นไม้หักทับตัวบ้าน คอกเลี้ยงสัตว์ พังเสียหาย แต่โชคดีที่ไม่มีประชาชนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
อย่างไรก็ตาม หลังจากมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ 2 ตำบลดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภออื่นให้ครบถ้วน โดยมี กอ. รมน.และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ที่จะเป็นกำลังในการเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนด้วย

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000