กุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี จัดแข่งขันกีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" ครั้งที่ 1 (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
กุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี จัดแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 1 (ชมคลิป)

กุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี จัดแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 1

 

ขบวนพาเหรดของนักกีฬา ทั้ง 4 สี ประกอบด้วย สีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง ต่างมีการตกแต่งริ้วขบวนกันอย่างงดงาม พร้อมเคลื่อนขบวนไปตามสนามกีฬาโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ วิเชียรบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ 2 ตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางวรรณวิมล ครุฑางคะ ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์แก่ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์วิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมลั่นฆ้อง และจุดไฟคบเพลิง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง จิตใจแจ่มใส สนใจการเล่นกีฬา ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่ง ต่อการพัฒนานักเรียนในทุกระดับชั้น ในการกล้าคิด และกล้าแสดงออก ในทางที่เหมาะสม

โดยการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” ครั้งที่ 1 นี้ ได้แบ่งนักเรียนออกเป็นทั้งหมด 4 คณะสี ประกอบด้วย สีแดง สีฟ้า สีเขียว และสีเหลือง โดยแต่ละสี จะมีการเลือกผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นกัปตันสีและคณะกรรมการสี เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านต่างๆ ภายในสีของตน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีคณะครูเป็นกรรมการที่ปรึกษา ดูแลการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬา ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล บาสเกตบอล และกรีฑา


นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด ตามเกณฑ์ตัดสิน ความคิดสร้างสรรค์ ,ความพร้อมเพียง,ความเข้มแข็ง,ความสวยงาม และการประกวดกองเชียร์ ตามเกณฑ์ตัดสิน ความพร้อมเพียง,ความเป็นระเบียบเรียบร้อย,ความสะอาด,การตกแต่งสถานที่ รวมทั้งยังมีเกม และกีฬาพื้นบ้านต่างๆ เพื่อสร้างสีสัน และให้การแข่งขัน บรรลุตามวัตถุประสงค์

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000