บุคคลต้นแบบแห่ง ปี 2564 ชมรมนักข่าวอิสระ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
บุคคลต้นแบบแห่ง ปี 2564 ชมรมนักข่าวอิสระ  (ชมคลิป)

บุคคลต้นแบบแห่ง ปี 2564 ชมรมนักข่าวอิสระ

 

 

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เนื่องในวันนักข่าว ชมรมนักข่าวอิสระ: เครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทีวีดาวเทียม วิทยุสื่อสารและข่าวออนไลน์เพื่อสังคมไทย ในส่วนของหนังสือพิมพ์ทิศทางข่าว หนังสือพิมพ์อภัยภักดีโพสต์นิวส์ ได้คัดสรรตัวบุคคลเพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติ ได้แก่ ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ” บุคคลต้นแบบแห่งปี2564 ครั้งที่1 และ รางวัล“ ดาวประดับฟ้า” บุคคลต้นแบบแห่งปี2564 ครั้งที่2 ให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยได้คัดสรรผู้มีคุณสมบัติ เพื่อรับรางวัล ต้นแบบในสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้


ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลพระพิฆเนศ เทพแห่งความสำเร็จ” บุคคลต้นแบบแห่งปี2564
สาขา ผู้บริหารองค์กรดีเด่น ส่งเสริมการแพทย์และสาธารณสุข
นายแพทย์จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
สาขา ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นดีเด่น
นายเชิดชาย จงรั้งกลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
สาขา ผู้บริหารองค์กรการศึกษาดีเด่น
ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
สาขา ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น


ดร.มานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ดร.สามารถ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นายสามารถ ขอพึ่งกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
นายสุดชาย บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สาขาผู้เสียสละประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น
นายปฏิพัทธ์ ประสานสุข
นายสำเริง กองศิริ
รางวัล“ ดาวประดับฟ้า” บุคคลต้นแบบแห่งปี2564 ครั้งที่2สาขา คนจิตอาสาเพื่อสังคมไทยดีเด่น ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
นายวรภพ จำนงค์จิตร
นายสมหวัง ใจดี

ชมรมนักข่าวอิสระ: ก่อตั้งแต่ปี 2549 โดยกลุ่ม นักข่าวและสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ นักวิทยุอาสาสมัคร ช่วยเหลือสังคม ประชาชนทั่วไปที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นและนักวิทยุสือสารอาสา ที่ชอบกิจกรรมวิทยุสมัครเล่น ร่วมตัวกันทำงานจิตอาสาโดยการใช้อุปกรณ์วิทยุสื่อสาร ส่งข่าวสาร รายงานสภาพจราจร รายงานอุบัติเหตุ รายงานข่าวเหตุการณ์ต่างๆ พร้อมทั้งร่วมประสานกับหน่วยงานราชการ ผ่านช่องทางต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชน ถ้าหากเป็นวิทยุสมัครเล่น ใช้ช่องความถี่ 144.925MHz ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปจะใช้ วิทยุเครื่องแดง หรือที่เรารู้จัก คือ CB-245 MHz ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆเพื่อสังคมไทย มายาวนานกว่า13ปี จึงเกิดมีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ จึงได้จัดตั้งเป็น เครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทีวีดาวเทียม วิทยุสื่อสารและข่าวออนไลน์เพื่อสังคมไทย ในปี2555 ถึงปัจจุบันเพื่อส่งข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมไทย


ส่วนกิจกรรมวิทยุสื่อสารอาจจะไม่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีต แต่มวลสมาชิกก็ยังส่งข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆที่ส่งข่าวสารผ่าน สื่อออนไลน์ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ รับข่าวสารแบบข่าวสดๆ เกาะติดสถานะการณ์ตลอด พร้อมทั้งปรับตัวเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ ชมรมนักข่าวอิสระ ปัจจุบันมีสมาชิกที่เป็น นักวิทยุสมัครเล่น นักข่าวและสื่อมวลชน นักจัดรายการวิทยุ นักวิทยุอาสาสมัครอยู่ทั่วประเทศ ที่ขอยืนหยัดในความเป็นสื่อมวลชน ที่ทำงานแบบเป็นกลางตรงไปตรงมา เข้าใจเข้าถึงพึ่งได้

นายอำนาจ อภัยภักดี บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ทิศทางข่าว หนังสือพิมพ์อภัยภักดีโพสต์นิวส์ และประธานชมรมนักข่าวอิสระ ผู้จัดโครงการ ได้กล่าวว่า นี้คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ และทรงคุณค่าในจิตใจของผู้รับ เพื่อเป็นเวทีให้กับทุกคนที่ร่วมกันเสียสละต่อสังคม ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เชิดชูเกียรติคนดี ขอเป็นกำลังใจ และสนับสนุนสิ่งดีๆเพื่อสังคมไทยตลอดไปและจะทำแบบนี้ต่อเนื่องไปทุกๆปี ตามตามสโลแกนที่ว่า ถูกใจไม่เอา เอาถูกต้อง

 

นายวรภพ จำนงค์จิตร ข่าวภาพ
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000