นักศึกษาแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ สร้างทัศนคติในการทำงานในชุมชน - ไทยเสรีนิวส์
นักศึกษาแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ สร้างทัศนคติในการทำงานในชุมชน

นักศึกษาแพทย์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ สร้างทัศนคติในการทำงานในชุมชน

 

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านท่าล้ง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการสโมสรนักศึกษาเข้าค่ายอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดให้มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ ปลูกฝัง ให้นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันสำหรับทีมสหวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข ให้เกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริการสาธารณสุขของประเทศได้พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 กิจกรรมประกอบด้วย การดูแลเยี่ยมบ้านดุจญาติมิตร วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนร่วมกัน และการสร้างทัศนคติในการทำงานในชุมชน

พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาได้ด้วยความมั่นใจแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรับให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทในชุมชนได้ดี มีมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณศิริพร ผ่องแผ้ว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอโขงเจียม สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโขงเจียม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าล้ง อาจารย์แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000