ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัด Surprise Gift มอบตุ๊กตา “กัปตันช้างน้อย” ให้แก่ผู้โดยสารที่โชคดีจากการสุ่มติดแทกกระเป๋าสัมภาระ (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัด Surprise Gift มอบตุ๊กตา “กัปตันช้างน้อย” ให้แก่ผู้โดยสารที่โชคดีจากการสุ่มติดแทกกระเป๋าสัมภาระ  (ชมคลิป)

ท่าอากาศยานเชียงใหม่จัดกิจกรรม Surprise Gift มอบตุ๊กตาช้างมาสคอต 100 ปี สนามบินเชียงใหม่ ให้แก่ผู้โดยสารเด็กเล็กและผู้โดยสารที่โชคดี

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) นาวาอากาศโท มัธยัณห์ ไกรสรทองศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ และผู้แทนสายการบิน ร่วมกันมอบตุ๊กตา “กัปตันช้างน้อย” ซึ่งเป็นมาสคอตในโอกาสครบรอบ 100 ปีสนามบินเชียงใหม่ ให้แก่ผู้โดยสารเด็กเล็ก และผู้โดยสารที่โชคดีจากการสุ่มติดแทกกระเป๋าสัมภาระ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเฉลิมฉลองและส่งมอบความสุขให้แก่ผู้โดยสาร ในโอกาสครบรอบ 33 ปี การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ และครบรอบ 100 ปี สนามบินเชียงใหม่


ทั้งนี้สนามบินเชียงใหม่เดิมชื่อ สนามบินสุเทพ ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2464 ตามพระดำริของนายพลโท หม่อมเจ้าบวรเดช อุปราชมณฑลพายัพ เมื่อสนามบินสร้างเสร็จได้มอบให้อยู่ในการดูแลของกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ตามหลักฐาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 41 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ได้ปรากฎผู้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างสนามบิน ได้แก่ เจ้าราชภาคินัย, นายเล่าเจ่งชาติฮ่อ, นายคำ, นายบัน การัตน์ และหนานวงศ์ พร้อมกันนั้นยังได้มีการรวบรวมเงินจากเจ้าผู้ครองนคร เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน เพื่อจัดซื้อเครื่องบินแบบเบร์เกต 14 เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด ให้กองทัพไว้ใช้ในราชการ ต่อมาได้ดัดแปลงเป็นเครื่องบินโดยสารให้ชื่อว่า จังหวัดเชียงใหม่ 1


ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2466 ได้มีการเปิดสนามบินอย่างเป็นทางการ โดยเครื่องบิน จังหวัดเชียงใหม่ 1 ได้มาแตะพื้นรันเวย์สนามบินเชียงใหม่เป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภาคเหนือ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และหยุดให้บริการบางช่วงที่เกิดสงครามโลก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 คณะรัฐมนตรีให้แยกท่าอากาศยานเชียงใหม่ออกจากกรมการบินพาณิชย์ โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน คือ กองบิน 41 เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการทหารและการท่าอากาศยานเป็นผู้รับผิดชอบด้านการบินพาณิชย์ ปัจจุบันสนามบินเชียงใหม่หรือท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งหนึ่งในจำนวน 6 แห่งที่ดำเนินงานโดยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000