อ.วารินฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลแสนสุข - ไทยเสรีนิวส์
อ.วารินฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลแสนสุข

อ.วารินฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลแสนสุข

 

วันที่ 5 มี.ค.64 ณ ทุ่งเศรษฐี หมู่ที่ 6 บ้านน้ำคำ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลแสนสุข พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน โดยมีนายจรูญ เจือจันทร์ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแสนสุข เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีการเกษตรกรรมของคนในตำบลแสนสุขอีกทั้งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อีกด้วย

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมไร่ทดลองทานตะวัน กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมโม) เจดีย์พระมหาธาตุ กิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทานตะวัน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปภายในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข และ กิจกรรมนั่งรถชมไร่ทดลองทานตะวัน และแปลงผักภายในทุ่งเศรษฐีแห่งนี้

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000