จ.อุบลฯ คุมเข้ม PM 2.5 เอาจริงผู้เผาป่า เผาตอซังข้าว ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 - ไทยเสรีนิวส์
จ.อุบลฯ คุมเข้ม PM 2.5 เอาจริงผู้เผาป่า เผาตอซังข้าว ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

จ.อุบลฯ คุมเข้ม PM 2.5 เอาจริงผู้เผาป่า เผาตอซังข้าว ป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

 

วันที่ 3 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมส่วนราชการ และมีผู้แทนทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม Web Conferences เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดอุบลราชธานี

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดทำทะเบียนจุด จุดความร้อนสะสม (hot spot) และดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามกฎหมาย ที่เผาป่า เผาตอซังข้าว รวมทั้งผู้ร่วมกระทำผิดกับรถไถนา ให้เกษตรกรส่งเสริมใช้งบประมาณลดส่วนต่างให้กับเกษตรกร ต้องมีบันทึกการลงทะเบียน ตำแหน่งการเผา

โดยให้อำเภอนำข้อมูลจุดความร้อน (Hot spot) เพื่อติดตามตรวจสอบ พื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่เสี่ยง เช่น จัดทำทะเบียนข้อมูลพื้นที่ที่ถูกเผา ให้สอบสวนเจ้าของที่ที่เกิดการเผา หรือกรณีบางพื้นที่ หากพบผู้รับจ้างไถ หรือ เจ้าของรถไถ ก็ให้สอบสวนไว้เป็นข้อมูล

สำหรับมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการกำหนดแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกร เช่น ลดค่าใช้จ่ายหากพบว่าเจ้าขอรถไถเรียกค่าจ้างแพง ส่งเสริมช่องทางรับชื้อตอซังข้าว หรือฟางข้าวอัดก้อน หรือการรณรงค์การใช้ประโยชน์จากตอซังข้าว หรือฟางอัดก้อน

 

กฤษณ วิลามาศ อุบลราชธานี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000