ม.นราฯ จัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกเล็ก เปิดวิสัยทัศน์ งัดกลยุทธ์ดึงดูดผู้ไปใช้สิทธิ์ 28 มีนาคมนี้ - ไทยเสรีนิวส์
ม.นราฯ จัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกเล็ก เปิดวิสัยทัศน์ งัดกลยุทธ์ดึงดูดผู้ไปใช้สิทธิ์ 28 มีนาคมนี้

ม.นราฯ จัดเวทีดีเบตผู้สมัครนายกเล็ก เปิดวิสัยทัศน์ งัดกลยุทธ์ดึงดูดผู้ไปใช้สิทธิ์ 28 มีนาคมนี้

 

วันที่ 3 มี.ค.64 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาเขตโคกเขือ ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เปิดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ และผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้เข้ารับฟัง ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนที่ร่วมรับฟังได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นทางเลือกก่อนที่จะถึงวันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้

โดยผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส จำนวน 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ หมายเลข 2 นายไพศอล อาแว รวมทั้งผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ จำนวน 2 คน ประกอบด้วยหมายเลข 1 นายอัสมีรี แวเด็ง หมายเลข 2 นายการุณ ไทยสนิท และผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายอับดุลเลาะ เจ๊ะเลาะ หมายเลข 2 นายมูหัมมัด สะกรีซอซิ

ซึ่งการเปิดเวทีดีเบตในครั้งนี้มีผู้สมัครเดินทางมาแสดงวิสัยทัศน์เพียงแค่ 4 คน โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชน กว่า 3,000 คน ให้ความสนใจมาร่วมรับฟัง

ทั้งนี้การเปิดเวทีดีเบตในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสตัดสินใจในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งสำคัญ โดยบรรยากาศในครั้งนี้ มีผู้สมัครนายกเทศมนตรี ลูกทีมของแต่ละทีมรวมทั้งกองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละคนเดินทางมาให้กำลังใจอย่างคับคั่ง

สำหรับเวทีดีเบตได้กำหนดให้ผู้สมัครแต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์ 2 รอบ รอบแรกให้ผู้สมัครแต่ละคนแสดงวิสัยทัศน์ไม่เกิน 25 นาที รวมทั้งให้ผู้ร่วมรับฟังได้สอบถามในประเด็นต่างๆ จำนวน 3 คำถามต่อ 1 ผู้สมัครนายกฯ ก่อนจะกล่าวสรุปจบในช่วงท้าย 5 นาที ซึ่งแต่ละคนได้แสดงวิสัยทัศน์ของตนเองที่สำคัญๆ อาทิ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สาธารณสุข และคุณภาพชีวิต โดยแต่ละคนได้แสดงวิสัยทัศน์และชูนโยบายของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อโน้มน้าวให้ผู้รับฟังที่มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ตัดสินใจเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนในการพัฒนา จ.นราธิวาสต่อไป

อย่างไรก็ตามจากการสังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าวปรากฎว่าเมื่อถึงเวลาดีเบต มีผู้สมัครเดินทางมาร่วมเวทีดีเบตเพียง 4 คนจากจำนวนที่เชิญจำนวน 6 คน โดยนายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส หมายเลข 1 นายการุณ ไทยสนิท ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลกะลุวอเหนือ แจ้งทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดเวทีว่าไม่ขอเข้าร่วมการดีเบตในครั้งนี้

ข่าว/กรียา/นราธิวาส
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000