เปิดเพชบุระเกมส์ ครั้งที่ 5 คัดนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์ เป็นตัวแทนแข่งกีฬาแห่งชาติ - ไทยเสรีนิวส์
เปิดเพชบุระเกมส์ ครั้งที่ 5 คัดนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์ เป็นตัวแทนแข่งกีฬาแห่งชาติ

เปิดเพชบุระเกมส์ ครั้งที่ 5 คัดนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์ เป็นตัวแทนแข่งกีฬาแห่งชาติ

 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ นาย กฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศเพชบุระเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564

โดยมี นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวขอบคุณ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ นายจิรพงษ์ รัตนามตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานราชการที่ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์

การจัดงานแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถและพรสวรรค์ ให้ไปเป็นตัวแทนนักกีฬาประจำจังหวัดและตัวแทนนักกีฬาแห่งชาติต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000