นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลัด ยืนโชว์ผลิตผลทางการเกษตรที่งอกงาม ดอกผลใหญ่ และดก สะดุดตาผู้พบเห็น  - ไทยเสรีนิวส์
นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำลัด ยืนโชว์ผลิตผลทางการเกษตรที่งอกงาม ดอกผลใหญ่ และดก สะดุดตาผู้พบเห็น 

ภาพนักเรียนยืนโชว์ผลิตผลทางการเกษตรที่งอกงาม ดอกผลใหญ่ และดก หน้าป้ายโรงเรียน ทำให้สะดุดตาผู้พบเห็น  จึงทำให้ต้องขอข้อมูลจาก คุณกาญจนา สุกาญจนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งนำภาพเผยแพร่ในโลกออนไลน์

 


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลัด เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านน้ำลัด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชผลทางการเกษตร เพื่อนำผลผลิตเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง อีกด้วย


โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากครูทุกคนในโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยอาศัยพื้นที่บริเวณหน้าป้ายของโรงเรียน และบริเวณข้างอาคารเรียน เพื่อเป็นแปลงผัก พร้อมกับมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ในหลายปัจจัย ทั้งนี้ คณะผู้ปกครองบางส่วนได้เข้ามาช่วยปรับพื้นที่ให้ โดยนักเรียนได้ช่วยบำรุงด้วยปุ๋ยคอก และรดน้ำ พรวนดิน โรงเรียนได้เน้นย้ำไม่ให้มีการพ่นยา หรือฉีดยาเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้เป็นพืชผักปลอดสารพิษที่ผลิตขึ้นร่วมกันโดยนักเรียน ครู และชุมชน สำหรับเมล็ดพันธุ์นั้น ไดจัดซื้อมาจากแหล่งผลิตในเขตอำเภอเขาค้อ


ผอ.กาญจนา สุกาญจนรักษ์ กล่าวอีกว่า พืชผักที่ออกดอกออกผลที่งดงามเช่นนี้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียน ครู และชุมชน โดยในหลายครั้งที่มีผู้คนผ่านไปมาบริเวณหน้าโรงเรียน ได้กล่าวคำชื่นชมในความสวยงามของบรรยากาศหน้าโรงเรียน และที่แปลกตาเป็นพิเศษ คือการนำพืชผักที่กินได้ มาเป็นไม้ประดับหน้าป้ายโรงเรียน จนถึงกับมีผู้มาถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกและเผยแพร่ในโลกออนไลน์อีกด้วย


อนึ่ง โรงเรียนบ้านน้ำลัด ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัด ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2509 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียน รวม 114 คน มีครู 7 คน ปัจจุบันมี นางกาญจนา สุกาญจนรักษ์ เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน และมีนางพัณณ์นิภา เครือกิจกุลหิรัญ เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านน้ำลัด
เว็บลิงค์ https://shorturl.asia/p07hT

วันชัย ศรีเหนี่ยง/มนสิชา คล้ายแก้ว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000