เปิดตลาด"กาดมากิน มาร์เก็ต Markin Market” กระตุ้นท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
เปิดตลาด”กาดมากิน มาร์เก็ต Markin Market” กระตุ้นท่องเที่ยวในเชียงใหม่ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (ชมคลิป)

สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชียงใหม่ เปิดตลาด”กาดมากิน มาร์เก็ต Markin Market”

 

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จัดแถลงข่าวเปิดตลาด “กาดมากิน มาร์เก็ต Markin Market”อย่างเป็นทางการ โดยมีนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวภัคนันท์ วินิจชัย ผู้อำนวยการ​ททท.สำนักงานเชียงใหม่ , นายพัลลภ แช่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่, นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เลขาธิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่,นายนวพล คันธวณิช ประธานกองทุน We Love Chiang Mai ,นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนองค์กร และสมาคมต่างๆในแวดวงการท่องเที่ยว มาร่วมเปิดตลาดในครั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจ และช่วยสนับสนุนซื้ออาหารและสินค้าของพี่น้องมัคคุเทศก์ และผู้ที่อยู่ในวงการการท่องเที่ยว

นายมานพ แซ่เจีย นายกสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากสภาวะวิกฤติของการระบาดของ โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว อาชีพมัคคุเทศก์ และเหล่าผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวต่างก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ดังนั้นทางสมาคม
มัคคุเทศก์เชียงใหม่ จึงร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเปิดตลาดชื่อ “กาดมากิน มาร์เก็ต Markin Market”

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์สถานที่เปิดตลาดจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ให้มัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการด้านการการท่องเที่ยว ณ ลานเซ็นเฟส บริเวณหน้า ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ จำนวน 38 บูธ เพื่อเปิดตลาด ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ ตลอดทั้งเดือน มีนาคม จนถึง เมษายน 2564 โดยเปิดตลาดตั้งแต่ 16.00 – 21.00 น.  จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชน คนเชียงใหม่ มากิน มาเดิน มาช้อป ได้ที่ “กาดมากิน มาร์เก็ต Markin Market” ทุกวัน จันทร์ อังคาร พุธ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 21.00 น. ตลอดทั้งเดือน มีนาคม จนถึง เมษายน 2564

นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000