สร้างโรงงานน้ำยางข้นแห่งแรกในสตูล แก้ปัญหาราคายาง สร้างตลาดรองรับชาวสวนยาง (ชมคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
สร้างโรงงานน้ำยางข้นแห่งแรกในสตูล แก้ปัญหาราคายาง  สร้างตลาดรองรับชาวสวนยาง (ชมคลิป)

สร้างสถานที่ปั่นน้ำยางข้น ที่แรกในจังหวัดสตูล ส่งต่อน้ำยางข้นสู่ ถุงมือ ถุงยาง แบริเออร์บนท้องถนนและกระจายรายได้แก่ชาวสวนส่งน้ำยางขาย

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศ ไทย พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชม โรงงานน้ำยางข้น แห่งแรกในจังหวัดสตูล โดยมีนายประสิทธิ์ เก้าเอี้ยน ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ให้การตอนรับ สำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อมาให้กำลังใจสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเกษตรสวนยางพาราและน้ำยางพารามีการผลักดันสร้าง โรงน้ำยางข้นแห่งนี้ตั้งอยู่เลขที่ 147 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

ได้งบประมาณจากจังหวัดสตูลเป็นเงิน 59 ล้านบาท บริหารโดย สหกรณ์ชาวสวนยาง กยท. เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสตูล โดยมีนายฉ้อง ตั้งสังข์ เป็นประธานและคณะทีมบริหาร เจ้าหน้าที่ดูแลสำหรับโรงน้ำยางข้นแห่งนี้ สำหรับกำลังผลิตมีหัวปั้น 8 หัว ผลิตได้ 500 ลิตรต่อชั่วโมง ต่อหัว วันละ 8 ชั่วโมง อัตราการผลิต 32,000 ลิตรต่อวัน มีถังเก็บน้ำยางข้น 100 ตัน จำนวน 5 ใบและถังเก็บน้ำยางข้น 35 ตัน จำนวน 4 ใบ

สืบเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เรื่องสถานการณ์ตกต่ำด้วยสาเหตุต่างๆ จึงมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหาราคายาง หนึ่งในมาตรการ คือเร่งประสานสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดน้ำยางข้น ในจังหวัดสตูล ทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้นจึงสามารถทดสอบระบบการผลิตน้ำยางข้นของสหกรณ์ชาวสวนยาง กยท.เฉลิมพระเกียรติจำกัดได้


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรงงานทำน้ำยางข้น ซึ่งเป็นที่แรกของจังหวัดสตูล และเป็นโรงงานที่รับซื้อนำยางพาราจากชาวบ้านได้อีกด้วย สิ่งหนึ่งที่ชาวเกษตรชาวสวนยางพารา ที่จะมีที่รับซื้อในราคาที่เหมาะสม โดยทางโรงงานแห่งนี้ต้องการน้ำยางพารามาทำน้ำยางข้นเป็นจำนวนมาก เพื่อผลิต สู่สินค้า เช่น ถุงมือ แบริเออร์ และ สินค้าอีกมากมาย รวมทั้งถุงยางฯก็ทำจากน้ำยางข้นนี้อีกด้วย สำหรับสถานการณ์โควิด – 19 ก็อยากให้ชาวเกษตรกรที่มีสวนยางพารา อย่าคิดตัดโค่น คำนึงถึงเรื่องราคา และสิ่งที่สำคัญทางรัฐบาลพยามสร้างตลาดรองรับชาวเกษตรกรด้วย


พร้อมกันนี้นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ได้เดินชมประสิทธิ์ภาพของเครื่องทำปั่นทำน้ำยางข้น และกดปุ่มเอาฤกษ์เอาชัย ทามกลางคณะกรรมการ เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000