ชาวบ้านตำบลเด่นเหล็ก รับขวัญเสาไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าสู่ที่ทำกิน ราษฎรบ้านปากห้วยเเค - ไทยเสรีนิวส์
ชาวบ้านตำบลเด่นเหล็ก รับขวัญเสาไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าสู่ที่ทำกิน ราษฎรบ้านปากห้วยเเค

ชาวบ้านตำบลเด่นเหล็ก รับขวัญเสาไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าสู่ที่ทำกิน ราษฎรบ้านปากห้วยเเค

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 นาย ศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการขุดหลุมพาดสายไฟฟ้า สู่ที่ทำกิน เกษตรกร ถนนสายน้ำรินระยะทาง 4 กม. โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,796,140.05 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสตางค์)

มีเกษตรกร ที่ได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจำนวน 48 ครัวเรือน รอต้อนรับ ท่านประธานในพิธีเปิด โครงการจำนวนมาก ทั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการของการได้งบประมาณมาเลยครั้งนี้ ที่หน่วยงาน ภาครัฐและภาคประชาชน ส่วนภาครัฐที่ส่วนเกี่ยวข้อง ดูแล คือสำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (กกพ.) พิษณุโลก ภาคประชาชนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต2 (คพข.) จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน จากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเกษตร ไฟฟ้า ตก,ดับ ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

โดยคณะกรรมการของจังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วย นาย ธีรวัจน์ ปึงวงศานุรักษ์ (สภาหอการค้า) ประธาน (คพข.) อุตรดิตถ์ นาย ชัชกิจ บูรณธนานุกิจจท (สภาอุตสาหกรรม) (คพข.) อุตรดิตถ์ นาย พงษ์ศักดิ์ ทองอยู่ กรรมการ (คพข.) อุตรดิตถ์ ข่าวบ้านทั่วไทย n-newsthai เครือข่าย (คพข.) อุตรดิตถ์ (จิตอาสา) ภาคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการดำเนินงาน ประกอบด้วย นายมณฑวรรษ ทองอยู่ บรรณาธิการข่าว นางเฉลียว กระแสร์สินธ์ วัฒนา คำปล้อง ผู้สื่อข่าว พร้อมด้วย นายเอกกวี อินยา โครงการนี้ดำเนินการ โดย นางนลินทิพย์ ประทิพย์แสน ผู้คิดและเริ่มร่วมกับชาวบ้าน ม.5 ต.เด่นเหล็ก บ้านปากห้วยแค อำเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 48 ครัวเรือน โดยได้ยื่น เสนอโครงการขยายเขตไฟฟ้าที่ทำกิน ในปี 62 และติดตาม มาตลอด ประสบความสำเร็จในโครงการ ปี 64 ส่วนหนึ่งของ ความสำเร็จครั้งนี้ นางนลินทิพย์ ประทิพย์แสน ได้เล่า ความเป็นมาของโครงการนี้ให้ฟังว่า

จากปัญหาที่พบบ่อยของสมาชิกคือ ปัญหานํ้าท่วมซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินจึงได้ดำเนินการเข้าปรึกษาต่อเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย แต่ก็เจออุปสรรคมากมายสารพัด การดำเนินการเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 และหลังจากนั้นก็เจออุปสรรคมาตลอด และขณะที่กำลังจะสิ้นหวังนั้น ก็ได้มาพบและรู้จักกับ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงาน เขต 2 (คพข.) จ.อุตรดิตถ์ แล้วจึงได้เขียนหนังสือคำร้องขอ เรื่องความเดือดร้อนเกี่ยวกับการขยายเขตไฟฟ้าสู่ที่ทำกินถึงฝ่านสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 2 (กกพ.) พิษณุโลก ทราบถึงเรื่องเดือดร้อนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ซึ่งได้ดำเนินการประสานงานร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนํ้าปาด ได้เริ่มดำเนินการมาตลอด รวมแล้ว ตั้งแต่ดำเนินการและที่ได้ไปติดต่อดำเนินงาน มาก็เป็นเวลา 776 วัน รวมวันนี้ บางช่วงก็มีช้าบ้างเพราะตนก็ต้องไปรับจ้างหางานทำเพราะว่าตนเองก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาไม่มีเงินเดือนไม่มีสถานะอะไร แต่ที่ทำก็เพื่ออนาคตลูกหลานในอนาคตแสงสว่างวันนี้จะส่งไปถึงอนาคตต่อชีวิตและทรัพย์สิน

นอกจากนี้สมาชิกส่วนใหญ่จะทำการเกษตร นั้นก็หมายถึง เมื่อมีไฟฟ้าใช้แล้วการทำการเกษตรก็จะดีขึ้นตามลำดับหลักสำคัญใหญ่ที่เป็นอุปสรรคอีก 2 อย่างคือ 1.เรื่องนํ้าทำการเกษตร 2. ถนนสู่ที่ทำกิน เพราะว่าความหวังของเราทุกคนเราอยากเห็นที่นี่ในอนาคตเป็นหมู่บ้านโมเดลนี่คือความหวังที่เราหวังในอนาคตคะ ไฟฟ้าคือ=หัวใจ นํ้า=แขน ถนน=ขา ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน พี่ๆ เพื่อนๆ ลุงป้าน้าอาทุกๆท่าน ทุกสิ่งที่สำเร็จได้ในวันนี้เกิดจากความสมัคคีรวมพลังจึงประสพความสำเร็จและขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน และเครือข่ายข่าวจิตอาสา (คพข.) ข่าวบ้านทั่วไทย n-newsthaiได้ดำเนินการติดตามมาตลอด สิ่งไดที่ผิดพลาด ขาดตกบกพร่องตรงไหนดิฉัน นางนลินทิพย์ ประทิพย์แสน ตัวแทนกลุ่มต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นํ้าปาด (กฟส) ที่มาดำเนินงานการก่อสร้างในครั้งนี้ นี่เป็นส่วนหนึ่งจากความในใจของผู้หญิงชาวบ้านเกษตรกรที่ต่อสู้เพื่อความเจริญและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายข้างหน้าที่กลุ่มของเขาจะเดินต่อไปข้างหน้าเพื่อลูกหลานในอนาคตต่อไป

 

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000