ศิษย์เก่าไม่ทิ้งโรงเรียน ประสาน 3 เสาหลัก ลงขันตั้งกองผ้าป่า ระดมทุน 5 แสนบาท ปรับปรุงอาคารเรียน - ไทยเสรีนิวส์
ศิษย์เก่าไม่ทิ้งโรงเรียน ประสาน 3 เสาหลัก ลงขันตั้งกองผ้าป่า ระดมทุน 5 แสนบาท ปรับปรุงอาคารเรียน

ศิษย์เก่าไม่ทิ้งโรงเรียน ประสาน 3 เสาหลัก (บวร) บ้าน วัด โรงเรียน ลงขันระดมทุน 5 แสนบาทตั้งเป็นกองผ้าป่าเพื่อการศึกษา นำก่อสร้าง แต่งเติม ถนนแบบมุงหลังคาและต่อเติมอาคารบางจุด ให้มีความพร้อมของสถานศึกษา อีกทั้งเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ชัย นวลฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนพะลานวิทยาคม อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า วันนี้นับว่าเป็นวันครบรอบ 29 ปี ของการที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนพะลานวิทยาคม ขึ้นมา เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาให้ทั่วถึง เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง เป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็ก เดิมเป็นโรงเรียน สาขาของโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ โดยเปิดทำการครั้งแรก 16 พฤษภาคม 2532 โดยได้อาศัยอาคารเรียนบ้านพะลาน เป็นอาคารเรียน

ครั้นถึงปี 2535 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ก่อตั้งโรงเรียนใหม่บนที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านพะลาน โดยได้รับมอบที่ดินแปลงนี้จากสภาตำบลพะลาน จำนวน 50 ไร่กับ 200 ตารางวา โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนพะลานวิทยาคม” ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 จึงได้ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนแห่งนี้เป็นต้นมา โดยได้มีการทำบุญตักบาตร ร่วมกัน พร้อมเชิญนายธีรสิทธิ์ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ มาเป็นประธานมอบพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วนร่วมเป็นสักขีพยาน

ปัจจุบัน โรงเรียนพะลานวิทยาคม มีนักเรียน จำนวน 151 คน ครูและบุคลากรทางศึกษา 17 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาพร้อมทั้งเอื้อต่อการเรียนรู้ คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน พระสงฆ์ และชุมชน ได้ร่วมกันลงขันทำบุญด้วยการจัดทำเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ขึ้น นำก่อสร้างทางเดินแบบมีหลังคา พร้อมปรับปรุงอาคารเรียนบางจุดให้มีความเหมาะและสวยงาม เป็นจำนวนเงินร่วม 500,000 บาท โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของแผ่นดินเลยแม้แต่บาทเดียว ทำให้ทุกคนได้มีที่หลบแดด หลบฝน และเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นอย่างดี

กฤษณะ วิลามาศ/อุบลราชธานี
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000