“สุรชัย” ปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี - ไทยเสรีนิวส์
“สุรชัย” ปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี

“สุรชัย” ปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดชลบุรี

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานปิดโครงการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 เชิงรุกในสถานประกอบการ ณ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี นายแพทย์ธนู ลอบันดิส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามอมตะนคร นายแพทย์สุทัศน์ ดวงดีเด่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง นายแพทย์ชาญชัย ลี้สมประสงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา นายแพทย์พิชัย ศิริพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเอกชล 2 นายเสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานคณะกรรมการ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ


นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของท่าน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของท่าน พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ตั้งเป้าหมายการตรวจเชิงรุกใน 28 จังหวัด ให้ตรวจคัดกรองต้องไม่น้อยกว่า 100,000 คน ใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท และมี 5 จังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ กรณีคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบการสำหรับจังหวัดที่เป็นพื้นที่ ควบคุมสูงสุด ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ซึ่งได้ดำเนินการตรวจคัดกรอง จำนวน 28 จังหวัด และผู้ประกันตน จำนวน 95,684 คน พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 7,776 คน เป็นแรงงานคนไทย จำนวน 622 คน แรงงานต่างด้าว จำนวน 7,154 คน ผู้ไม่พบเชื้อ จำนวน 86,139 คน และรอยืนยันผลตรวจ จำนวน 1,769 คน


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการดังกล่าวในจังหวัดชลบุรี ก็ได้รับการจัดสรรให้ได้รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งจากการเข้าตรวจ คัดกรองสถานประกอบการจำนวน 99 แห่ง มีผู้ประกันตนเข้ารับการตรวจทั้งสิ้น จำนวน 12,420 คน โดยเป็นแรงงานคนไทย จำนวน 11,075 คน และแรงงานต่างด้าว จำนวน 1,344 คน ผลการตรวจคัดกรอง ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ถือว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้แรงงานในกลุ่มระบบประกันสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในโครงการประกันสังคม โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร และโรงพยาบาลเอกชล 2


นายสุรชัย กล่าวในตอนท้ายว่า ในวันนี้ ตนในได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาเป็นประธานปิดโครงการการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เชิงรุกในสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี ณ บริษัท คิงส์ แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด และในนามกระทรวงแรงงาน ตนขอขอบคุณสถานประกอบการทุกแห่งที่ให้การสนับสนุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ทำให้ การจัดโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายกระทรวงแรงงานที่ให้ความสำคัญในความปลอดภัยด้านสุขภาพชีวิต ของผู้ประกันตน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000