อ.ตรอน ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 สาขาอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้บริการจัดทำบัตรประชาชน ให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ชราและผู้พิการ - ไทยเสรีนิวส์
อ.ตรอน ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 สาขาอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้บริการจัดทำบัตรประชาชน ให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ชราและผู้พิการ

อ.ตรอน ร่วมกับศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 สาขาอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้บริการจัดทำบัตรประชาชน ให้ผู้ป่วยติดเตียงผู้ชราและผู้พิการ

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน พร้อมด้วย นายโกศล ไชยสลี ปลัดอำเภอตรอนผู้รับผิดชอบงานฝ่ายทะเบียนและบัตร และนางสาวอัจฉรา ยารังษี หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 5 สาขาอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ให้บริการจัดทำบัตรประชาชน ให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ชรา และผู้พิการ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในพื้นที่อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจำนวน 12 ราย

1.นางสนม หอมระรื่น ผู้สูงอายุ อายุ 92 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลข่อยสูง 2.นางสาวเม้า กอยนต์ ผู้พิการ อายุ 90 ปี หมู่ที่ 7 ตำบลข่อยสูง 3.นางมา ลัดดาแล้ว ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 89 ปี หมู่ที่ 12 ตำบลวังแดง 4.นางนกหวีด แป้นบูชา ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 88 ปี หมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง 5.นางน้ำผึ้ง เทศเอม ผู้พิการอายุ 83 ปี หมู่ที่ 4 ตำบลวังแดง 6.นายประเสริฐ พ่วงคุ้ม ผู้พิการ อายุ 69 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง

7.นายจำรอง คำแก้ว ผู้สูงอายุ อายุ 88 ปี หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแก่ง 8.นางลูกอินทร์ เกตุกอ ผู้พิการ อายุ 87 ปี หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง 9.นายวิทยา ขวัญอ่อน ผู้พิการ อายุ 28 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ่าง 10.นายยก จันทร์หอม ผู้สูงอายุ อายุ 78 ปี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำอ่าง 11.นายรัน เคน้ำอ่าง ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 87 ปี หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำอ่าง 12.นางหยด กันภัย ผู้สูงอายุ อายุ 79 ปี หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำอ่าง

 

เอนก ธรรมใจ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000