อุบลฯ พบฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 8 อำเภอ - ไทยเสรีนิวส์
อุบลฯ พบฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 8 อำเภอ

อุบลฯ พบฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน 8 อำเภอ

 

วันที่ 25 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 23,24 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 12 อุบลราชธานี รายงานพบคุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เท่ากับ 93 137 และวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00น. ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน เท่ากับ 147 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับเกินเกณฑ์มาตรฐาน(สีแดง)

ซึ่งมีผลกระทบต่อต่อสุขภาพ ในพื้นที่ 8 อำเภอ 18 จุดดังนี้ อำเภอศรีเมืองใหม่ 5 จุด (ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ) อำเภอโขงเจียม 2 จุด (ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ) อำเภอเขื่องใน 2 จุด (ชุมชนและเขตส.ป.ก) อำเภอเขมราฐ 2จุด (ริมทางหลวง/พื้นที่เกษตร) อำเภอตระการพืชผล 1จุด (ริมทางหลวง) อำเภอม่วงสามสิบ 2 จุด(พื้นที่เกษตร) อำเภอโพธิ์ไทร 1 จุด (ส.ป.ก) อำเภอสิรินธร 3จุด (ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ) ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 ,16, 17 และ 22 กุมภาพันธ์ 2564 พบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน(สีส้ม)ในระดับ 58,75, 82 และ89 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร

นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าอุบลราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการแจ้งให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ลดการเผาป่าและลดหมอกควันที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM 2.5 ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นและให้มีกิจกรรมของทุกหน่วยทุกอำเภอทุกท้องถิ่นและทุกหมู่บ้านให้จัดชุดลาดตระเวนออกติดตามตรวจสอบทุกพื้นที่หากพบการเผาป่าเผาในที่โล่งให้ร่วมกันดับไฟในเบื้องต้นและประสานหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการดับไฟตามแผนงานที่กำหนดให้ตามลำดับและให้ดำเนินการตามกฎหมายและให้ทุกท้องถิ่นรายงานผลการปฏิบัติโดยให้นายอำเภอทุกอำเภอรวบรวมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทุกอาทิตย์ทั้งนี้หากมีเหตุการณ์ไฟไหม้รุนแรงหรือในวงกว้างให้รายงานทันทีทุกระยะ

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายอำเภอทุกอำเภอ ให้เฝ้าระวัง รณรงค์การเผาป่าในที่โล่ง การเผาป่าในพื้นที่เกษตรกรร ลดการปล่อยอากาศเสีย ควันพิษอุตสาหกรรม รถยนต์ และการเผาวัชพืชสองข้างทาง หรือกิจกรรมปล่อยมลพิษทางอากาศทุกพื้นที่มาโดยตลอด

 

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000