วิสาหกิจชุมชน รุกสร้างแบรนด์ "หมู่บ้านกาแฟกัญชา" ทั่วประเทศ หลังทำ MOU กับ มทร.อีสาน เดินหน้าขออนุญาตตามกรอบกฏหมาย - ไทยเสรีนิวส์
วิสาหกิจชุมชน รุกสร้างแบรนด์ “หมู่บ้านกาแฟกัญชา” ทั่วประเทศ หลังทำ MOU กับ มทร.อีสาน เดินหน้าขออนุญาตตามกรอบกฏหมาย

วิสาหกิจชุมชน รุกสร้างแบรนด์ “หมู่บ้านกาแฟกัญชา” ทั่วประเทศ หลังทำ MOU กับ มทร.อีสาน เดินหน้าขออนุญาตตามกรอบกฏหมาย

 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ แปลงปลูกกัญชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร ถ.พังโคน-วาริช ตำบล พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นางนิตยา นาโล รองประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย นายประทิน แสนน่าน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทย กรรมการผู้จัดการ หจก.หมู่บ้านวิสาหกิจชุมท้องถิ่นไทย พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษา วิจัยกัญชา กัญชง พืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทาง รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสกลนคร และ คณะอาจารย์ประจำ สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชงกัญชาและสมุนไพร มทร.อีสาน ให้การต้อนรับ และได้มีการบรรยายสรุป กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และได้ลงพื้นที่ไปยังแปลงกัญชาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการปลูกและการเก็บเกี่ยวกัญชาในระบบเกษตรอินทรีย์ ดูกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งต้น ใบ และดอก

ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย กล่าวว่า เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นระดับประเทศไทยจะสร้างแบรนด์หมู่บ้านกาแฟกัญชาไปทั่วทุกจังหวัด โดยกาแฟกัญชาสายพันธุ์หางกระรอกหนึ่งเดียวของประเทศไทย และเป็นกาแฟกัญชาเจ้าแรกอุดรธานี ซึ่งจะเป็นเจ้าเดียวเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยทุกร้านบ้านกาแฟกัญชาทางร้านจะเน้นเมนูกัญชา กาแฟดำผสมกัญชา, ชาเขียวผสมกัญชา, ชาดำผสมกัญชา ลูกค้าสามารถสั่งเมนูต่างๆได้ตามที่ต้องการดูแลสุขภาพ

ผศ.ดร.อานนท์ กล่าวอีกว่า กลิ่นและรสชาติของกัญชาถูกมองข้ามไปอยู่บ่อยครั้ง แต่สำหรับพวกเราที่ใช้เวลาเพิ่มในการค้นหากัญชาที่มีคุณภาพพร้อมข้อมูลลักษณะสำคัญเฉพาะที่ซับซ้อนของสารเทอร์ปีน – terpene (terpene profile) , รสชาติและกลิ่นซึ่งมีความหมายมาก ทั้งนี้ข้อมูลลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อนของสารเทอร์ปีน (terpene profile) ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิดอาการเคลิ้มมากเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มรสชาติของสิ่งอื่น ๆ ที่คุณกำลังบริโภคอีกด้วย เพราะกาแฟเป็นหนึ่งในสิ่งที่ชื่นชอบที่สุดของบางคนในการเพลิดเพลินสำราญใจร่วมกับกัญชา ซึ่งมีบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นเมื่อควันจาก joint กัญชาที่เป็นมวนอันเลิศรสเริ่มปะปนกับไอน้ำที่ออกมาจากกาแฟอร่อยๆ สักแก้ว แน่นอนว่าสองสิ่งนั้นสามารถเพลิดเพลิน สำราญใจแยกกันได้ แต่ทว่าเมื่อคุณจับคู่กัญชาและกาแฟได้ถูกต้อง ความรู้จากประสบการณ์จะถูกยกระดับไปสู่ระดับใหม่

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน ถือเป็นกำลังหลักในการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งมีระบบการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร ในการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างถูกกฎหมาย เนื่องจากจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของดินและสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดพันธุ์กัญชาและปลูกต้นกัญชาที่มีคุณภาพ รวมทั้งยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล นักวิจัย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญครบทุกกระบวนการ รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่หนุนเสริมเรื่องการเพาะและควบคุมการปลูกกัญชาระบบออแกนิคเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถนำไปเป็นส่วนประกอบของการปรุงเป็นยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้นำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและหมอพื้นบ้านมาบูรณาการร่วมกับการวิจัยและเทคโนโลยี และพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะในพื้นที่การปลูกกัญชาของจังหวัดสกลนคร

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวอีกว่า ในอนาคตจะจัดโครงการกัญชาทางการแพทย์ครบวงจร โดยจะร่วมกับภาคีเครือข่าย สร้างระบบกัญชาครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ที่มีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์แผนไทยและก้าวไปเข้าสู่การรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบันในอนาคตผ่านการวิจัยอย่างเข้มข้นและการันตีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หรือ 30 บาทรักษาทุกโรคสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งขณะนี้มีการนำร่อง ณ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท ซึ่งให้บริการด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมทั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ “บ้านคุณสุข” ซี่งให้บริการการรักษาด้วยตำรับยากัญชา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรามีความพร้อมในด้านการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ซึ่งเชื่อมต่อกันทั้งระบบ และเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ จ.สกลนคร นั้นจะสามารถตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่รักสุขภาพทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ จ.สกลนคร
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000