มอบเงินสินไหมทดแทน 5 ล้านบาท ให้แก่ทายาท นพ.ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ) - ไทยเสรีนิวส์
มอบเงินสินไหมทดแทน 5 ล้านบาท ให้แก่ทายาท นพ.ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ)

มอบเงินสินไหมทดแทน 5 ล้านบาท ให้แก่ทายาท นพ.ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ)

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร และห้องพัชรกิดติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปื แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19/นายกแพทยสภา ประธานพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณรังสิน กฤตลักษณ์ ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้มอบทุนหลักสนับสนุน กรมธรรม์ประกันชีวิต, คุณสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

และคณะกรรมการร่วมในพิธีมอบเงินชดเชย สินไหมทดแทน กรมธรรม์ประกันชีวิต จำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่ นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ) และทุ่มเทรักษาคนไข้ ไม่ว่าจะเป็นใคร มาจากไหน จะเป็นพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งคนไข้ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จากการติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการรักษาคนไข้อย่างไม่ย่อท้อ จนวันที่ท่านได้รักษาผู้ป่วยที่มาตรวจที่ คลินิกเวชกรรม ปัญญาการแพทย์ของท่าน นายแพทย์ปัญญา เคยกล่าวไว้ว่า “ผมรักการเป็นหมอและเป็นหมอต้องรักคนไข้” เป็นคำกล่าวของนายแพทย์ปัญญาแพทย์ แพทย์ในดวงใจของชาวมหาสารคาม

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19/นายกแพทยสภา กล่าวว่า แพทยสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และแพทยสภา ได้ริเริ่ม โครงการกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อให้แก่แพทย์และพยาบาลที่เสียชีวิต จากการติดโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยถ้าหากแพทย์หรือพยาบาลท่านใดที่เสียชีวิตจากการรักษาและพยาบาลผู้ป่วย จะได้รับสินไหมทดแทน สำหรับครอบครัวจำนวน 5 ล้านบาท ซึ่งในวันนี้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และแพทยสภา

ได้จัดงานเพื่อมอบสินไหมทดแทนให้แก่ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ (แพทย์ผู้เสียสละ) ซึ่งเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งได้ทำการตรวจรักษาผู้ป่วย เป็นโควิดโดยที่ท่านไม่ทราบมาก่อน ทำให้ท่านติดเชื้อโควิดและทำให้ถึงแก่เสียชีวิต ในช่วงที่ผ่านมาและวันนี้เราได้ทำพิธีมอบ

โดยได้เชิญผู้แทนจากไทยประกันชีวิต และตัวแทนจาก บริษัทบีทีเอส ซึ่งให้การสนับสนุนเรื่องกรมธรรม์ประกันชีวิตอันนี้มาเป็นผู้มอบ กรมธรรม์จำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่ทายาทในวันนี้

ด้าน นายปานปราชญ์ หาญพาณิชย์พันธุ์ ทายาทนายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชพันธุ์ กล่าวว่า ขอกราบขอบพระคุณ คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด คุณไชย ไชยวรรณ ไทยประกันชีวิต และศูนย์นักรบเสื้อขาวแพทยสมาคม ที่ช่วยเหลือและผลักดันให้คุณพ่อได้รับเงินสินไหมในครั้งนี้ ผมเป็นตัวแทนของครอบครัว หาญพาณิชย์พันธุ์ ขอกราบขอบพระคุณจากใจทุกๆ ท่าน ที่ช่วยเหลือจริงๆ ครับ

อนึ่ง นายแพทย์ปัญญา หาญพาณิชย์พันธ์ุ อายุ 66 ปี เป็นแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังรักษาผู้ป่วยในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวมหาสารคาม เป็นคุณหมอผู้เสียสละและทุ่มเทที่สุดให้กับคนไข้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหน ในพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งคนไข้ติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.56ปี)
ธวัชชัย เฟื่องอนันต์ รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000