พลังแห่งศรัทธา สร้างพระพุทธเจ้าใหญ่ ปางมารวิชัย - ไทยเสรีนิวส์
พลังแห่งศรัทธา สร้างพระพุทธเจ้าใหญ่ ปางมารวิชัย

พลังแห่งศรัทธา สร้างพระพุทธเจ้าใหญ่ ปางมารวิชัย

 

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวปภินพิทย์ พัวโสพิศ ผอ.สวท.เครือข่ายโทรทัศน์ขอนแก่น ได้นำพาคณะเจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างพระพุทธเจ้าใหญ่ ปางมารวิชัย ณ วัดป่าไพศาลสามัคคี ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปลายปี 2556 โดยมีกำนันบุญมี แก้วอาสา กำนันหมู่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอเปือยน้อย หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามปู่ธรรมโฮง เป็นผู้นำในการก่อสร้าง

มีผู้มาร่วมบุญต่อยอดผ้าป่าได้เงินทั้งสิ้น 70,614 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งพลังแห่งศรัทธาเพื่อสร้างพระพุทธเจ้าใหญ่ไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน อนุโมทนาสาธุ

ภัสสะ บุญธรรม รายงาน
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000