นครพนม เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์ - ไทยเสรีนิวส์
นครพนม เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์

นครพนม เตรียมขับเคลื่อน 3 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบต่อยอดเชิงพาณิชย์

 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ.2560-2564 ที่จังหวัดนครพนมได้มีการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 เพื่อพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอย่างครบวงจรโดยเน้นการพัฒนาทั้งระบบให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้มีการถ่ายทอดเป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร ยุทธศาสตร์พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและขยายตลาดสมุนไพร ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพและยุทธศาสตร์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากร โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ และภาคเครือข่ายร่วมดำเนินการ


และในการประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทำงานคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2564 ได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงพยาบาลที่ผลิตยาสมุนไพร โดยปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกเป็น 96 ไร่ ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง จนก่อเกิดรายได้ให้แก่ชุนชนและลดรายจ่ายในสถานบริการสาธารณสุข โดยมีแปลงปลูกสมุนไพรตะไคร้หอมที่ผ่านมาตรฐาน GAP จำนวน 10 ไร่ มีวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกและแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ลูกประคบและธูปไล่ยุงสมุนไพร ที่เกิดรายได้ในชุมชนหมุนเวียนประมาณ 15,000 – 20,000 บาทต่อเดือน มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันไพล ลูกประคบ สเปรย์ไล่ยุง และยาหม่องไพล ซึ่งเกิดเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มสมาชิก ประมาณ 30,000 บาท


และในโอกาสนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ได้รับสิทธิ์การผลิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด (ที่มีงานวิจัยรองรับ) ซึ่งเปิดโอกาสให้วิสาหกิจชุมชน บริษัทหรือเอกชนในจังหวัดนครพนม สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างรายได้จากการผลิตและจำหน่าย ภายหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิจัย พัฒนา และนำไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษจนประสบความสำเร็จ จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

ผลิตภัณฑ์จากกันเกราที่นำมาทำเป็นแชมพูทำความสะอาดเส้นผมและฟื้นบำรุงหนังศีรษะให้กลับมาแข็งแรงและมีสุขภาพดี ผลิตภัณฑ์จากเครือหมาน้อยทำเป็นผลิตภัณฑ์มาส์กหน้า ที่ช่วยลดริ้วรอย กระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวหน้า สร้างเซลล์ผิวใหม่ กระชับรูขุมขน ช่วยให้ผิวกระจ่างใส และผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหาวมะนาวโห่ ทำเป็นลิปช่วยบำรุงริมฝีปากที่แห้ง แตก ลอกเป็นขุยให้ชุ่มชื่น เรียบเนียน นุ่มน่าสัมผัส ฟื้นฟูริมฝีปากที่ดำคล้ำให้อมชมพูดูเป็นธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองทั้งกลางวันและกลางคืน โดยทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในแบรนด์ Star Grass ภายใต้ชื่อ กันเกราแฮร์แชมพู” (Kankrao Hair Care Shampoo). “เคลย์มาส์กฟอร์มูลาแคปซูล” (Clay Mask Formula Capsule) และ“คารันดาฟรุ๊ตลิปแคร์” (Karonda Fruit Lip Care) โดยผู้ที่สนใจจะนำไปจำหน่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจษฎาวดี แก้วมณีชัย เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โทร.08 4043 5217

สุเทพ หันจรัส นครพนม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000