สมาคมแม่บ้าน บก.ทท มอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กับบุคลากรและนักเรียน ร.ร.บ้านข้าวสาร (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
สมาคมแม่บ้าน บก.ทท มอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กับบุคลากรและนักเรียน ร.ร.บ้านข้าวสาร (มีคลิป)

คณะสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย มอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กับบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 64 ที่ โรงเรียนบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี มอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอุปกรณ์การเรียนให้กับบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านข้าวสาร ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายสายัณห์ ไชยวรรณ ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านข้าวสารได้ให้การต้อนรับ

พลตรี ธีระยุทธ จินหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า การมอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอุปกรณ์การเรียน ให้กับบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านข้าวสาร ในวันนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บุคลากร และนักเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน จากสถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านอุดรธานี เปิดการเรียนการสอน ในระดับ อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากร จำนวน 5 คน นักเรียน 61 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 14 คน นักเรียนหญิง 47 คนสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สำรวจโรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์การเรียน ซึ่งจากการสำรวจพบว่า โรงเรียนบ้านข้าวสาร แห่งนี้ ยังขาดแคลน และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องได้รับการสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน เพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียม ให้กับเด็กนักเรียนต่อไป

คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า รู้สึก ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธาน ในการมอบเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอุปกรณ์การเรียนให้กับบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนบ้านข้าวสาร ในวันนี้ เครื่องนุ่งห่ม อาหารและอุปกรณ์การเรียน ที่นำมามอบให้ ในวันนี้ ซึ่งเป็นความห่วงใยและความปรารถนาดีจากสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างจริงใจ เพื่อจะแก้ปัญหา การขาดแคลน เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และอุปกรณ์การเรียน และหวังว่า ความปรารถนาดีนี้ จะช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อน และสร้างรอยยิ้ม ที่จะสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน

โรงเรียนบ้านข้าวสาร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 12 ไร่เศษ ตั้งอยู่บ้านข้าวสาร ถนนมิตรภาพอุดร-ขอนแก่น ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ถึงแม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง แต่ก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายอย่าง เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นเด็กหญิงมาจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านอุดรธานี ซึ่งเป็นเด็กที่ขาดโอกาส ด้านต่างๆ หลาย ๆ อย่าง

 
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000