กอ.รมน.เพชรบูรณ์ ซื้อมะเขือจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (มีคลิป) - ไทยเสรีนิวส์
กอ.รมน.เพชรบูรณ์ ซื้อมะเขือจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (มีคลิป)

กอ.รมน.เพชรบูรณ์ ซื้อมะเขือจากเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. (ท.) บูรณาการร่วมกับ นาย สุพล ศรีทับทิบ พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์,นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์, พล.ต.สามารถ มโนรถมงคล ผบ.มทบ.36, พ.อ.กิดากร จันทรา รอง ผบ.พล.ม.1, พ.ต.อ.ฐเดช กล่อมเกลี้ยง ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์,นายแพทย์วิเชียร ลัทธิวงศกร ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์,

นายเสกสัณห์ ชูสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์, นายนที บุญรอด ผู้แทน กลุ่มสื่อมวลชนอาสาเพื่อความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. จัดกิจกรรมรับซื้อมะเขือจากเกษตรกร จำนวน 4 ตัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากโรค COVID -19 ส่งผลให้ราคาสินค้าทางเกษตร (มะเขือ) ในพื้นที่ ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ ราคาตกต่ำ ได้รับความเดือดร้อนจนส่งผลให้นำผลผลิตมาเททิ้ง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้น ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการรับมอบมะเขือเปราะจากเกษตรกรเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่ได้ทำการสั่งซื้อผ่านทาง กอ.รมน.จว.พช.

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์จะได้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในครั้งต่อๆไปอีกถ้าหากมีผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆราคาตกต่ำก็จะได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆให้เข้าไปช่วยเหลือโดยการซื้อพืชผลเกษตรเหล่านั้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรต่อไป
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000