นครพนม เผยช่วยเหลือ ปชช.ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 697 ครัวเรือน 1,071,000 บาท - ไทยเสรีนิวส์
นครพนม เผยช่วยเหลือ ปชช.ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 697 ครัวเรือน 1,071,000 บาท

นครพนม เผยช่วยเหลือ ปชช.ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 697 ครัวเรือน 1,071,000 บาท

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 25/2564 พร้อมนายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมประชุม Video Conference ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ ทั้ง 12 อำเภอ ณ ห้องประชุมพระธาตุนคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบภาพรวมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.00 น.) ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 1 ราย ผู้ป่วยสงสัยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI : Patient Under Investigation) ปี 2564 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 118 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 8 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 0 ราย (สิ้นสุดการติดตามวันที่ 3 มีนาคม 2564) การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) ผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 5,693 ราย ผลการตรวจไม่พบเชื้อ 5,693 ราย ผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) ปี 2564 รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 17 ราย คงเหลือติดตาม 7 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 4 มีนาคม 2564) นครพนม ไม่พบผู้ติดเชื้อมาแล้ว 34 วัน นับจากวันที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายสุดท้ายของจังหวัดนครพนม (19 มกราคม 2564)

ในส่วนของการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564) มีตัวเลขผู้เดินทางรายใหม่ 0 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 119 ราย เดินทางกลับแล้ว 6 ราย ครบกำหนดติดตาม 91 ราย คงเหลือติดตาม 22 ราย ส่วนจำนวนผู้เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีตัวเลขผู้เดินทางรายใหม่ 1 ราย ยอดสะสมทั้งหมด 440 ราย เดินทางกลับแล้ว 71 ราย ครบกำหนดติดตาม 298 ราย คงเหลือติดตาม 71 ราย (สิ้นสุดการติดตาม วันที่ 6 มีนาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น.)

ทั้งนี้ ในส่วนของความคืบหน้าการจัดหาวัคซีน นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ยืนยันวัคซีนที่ประเทศไทยจัดหามีผลการศึกษาด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยผ่านเกณฑ์องค์การอนามัยโลก โดยในระยะแรก 2 ชนิด ทั้งจากแอสตร้าเซนเนก้าและซิโนแวคเป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยกระบวนการที่มีการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัด มีผลการศึกษาในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามหลักการสากล ผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีน ทั้งสองผ่านเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกำหนด (Target Product Profile) และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานควบคุมกำกับในหลายประเทศทั่วโลก ล่าสุดวัคซีนจากแอสตร้าเซนเนก้า ได้รับการรับรอง Emergency Use Listing (EUL) จากองค์การอนามัยโลกแล้วเช่นเดียวกับวัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

อนึ่ง ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ) รับลงทะเบียนในเขตเทศบาล 17 แห่ง ให้การช่วยเหลือ 7 แห่ง จำนวนครัวเรือน 166 ครัวเรือน งบประมาณ 320,300 บาท (เงินสด) ถึงยังชีพ มูลค่า 6,300 บาท อบต. 71 แห่ง ให้บริการช่วยเหลือ 12 แห่ง จำนวน 531 ครัวเรือน งบประมาณ 750,700 บาท รวมทั้งสิ้น 88 แห่ง ให้บริการแล้ว 19 แห่ง จำนวน 697 ครัวเรือน งบประมาณ 1,071,000 บาท

สุเทพ หันจรัส ผสข.นครพนม
โพสต์ที่เกี่ยวข้อง:

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000