สรรพสามิตจันทบุรี มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ สสจ.จันทบุรี นำไปใช้ในการป้องกันโควิด-19 - ไทยเสรีนิวส์
สรรพสามิตจันทบุรี มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้ สสจ.จันทบุรี นำไปใช้ในการป้องกันโควิด-19

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่จังหวัดจันทบุรี เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19

 

วันที่ 22 ก.พ.64 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายเดชา บุญอินทร์ สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะได้นำสเปรย์แอลกอฮอล์ มามอบให้ นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมสรรพสามิต ครบรอบปีที่ 89 เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เป็นการให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี โดยนายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมรับมอบและกล่าวขอบคุณ ซึ่งสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ 75% จำนวน 860 ลิตร ก่อนที่จะส่งมอบต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคโควิด-19

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000